Projekt

2016-02-17:

Nya utmaningar 

De senaste månaderna har medfört förändringar som utgör stora utmaningar för arbetet i Mimia. Arbetet fortsätter, men vi har nu svårare att få rapporter och information. 

Den parabolantenn, som varit en garanti för kontakten med omvärlden och som gjort att vi fått rapporter från sjukhuset varje månad, är nu inte längre i funktion. Dels är den trasig och dels kommer den förmodligen inte att repareras, då den projektinsats, som finansierat antennen, avslutas inom någon månad. 

Den läkare, som varit vår kontaktperson har fått ny tjänstgöringsort och arbetar nu i Inongo, ca 175 km fågelvägen rakt västerut från Mimia. Han kommer att ersättas med en ny läkare. Kvar på Mimia finns en annan läkare, som arbetat där en kortare tid. 

Den nya förlossningssängen väntar fortfarande på transport till Mimia! Olika omständigheter och problem med lastningskapacitet på MAF planen är orsak till den försenade transporten. 

Detta har gjort att frågor och planering fortsätter. Vi undersöker möjligheten att få kortare rapporter via kortvågsradio, att hitta någon som vill finansiera en parabolantenn med all nödvändig utrustning och även att på något sätt få kontakt med den nye läkaren. Utöver dessa frågor planeras nu att förlossningssalen, liksom operationssalen, skall fräschas upp; skura och måla väggar, tak och dörrar! Våra kontaktpersoner i Kinshasa arbetar vidare med dessa frågor och vi har regelbunden kontakt med dem. 

Vi återkommer så snart vi hittar lösningar på dessa frågor!

 

Höstens händelser

Hela hösten har arbetet på sjukhuset i Mimia fortsatt. Gravida kvinnor har fått hjälp vid förlossningen och barn med malaria har fått blodtransfusion. Allt detta gratis för patienterna tack vare gåvor från Sverige! Dessutom har sjukhuset fått belysning och i operationssalen fungerar den gamla operationslampan igen! I förlossningssalen finns också en speciallampa installerad. Med ljus är arbetet lättare och risken för komplikationer är mindre. Med ljus syns också alla skavanker bättre! Till exempel den gamla förlossningssängen, den avskavda målningen på väggar och dörrar! Detta är ju också en hygienisk aspekt. Därför har en ny förlossningssäng köpts och på onsdag kommer den till Mimia! Planering för tvätt och målning av väggar och dörrar pågår. Sen skall material för att tvätta och måla köpas och transporteras till Mimia. Tillsammans med läkaren på Mimia undersöker vi möjligheten att utbilda en ytterligare barnmorska. 

Befolkningen uttrycker glädje över den hjälp som kommer från Sverige. Utan den insats som går via Motema skulle livet på Mimia vara mycket svårare för många familjer.

 

Arbete pågår för att ge belysning till sjukhuset på Mimia!

Den gamla operationslampan skymtas genom dörren till vänster.

 

Läs senaste uppdatering, 2015-07-08 under Projekt!

   

 

2015-07-08: Nu lyser hela sjukhuset på Mimia!

Det otroliga och fantastiska har inträffat: den gamla operationslampan har fått nytt liv och lyser! Med alla finesser, som att vinkla, fokusera och anpassa ljusstyrkan efter behov! Till detta finns nu också en mindre operationslampa i förlossningssalen och alla sjuksalar är upplysta. Befolkningen häpnar! Den slutsats alla gör är, att så här ljust har det inte varit sedan de svenska läkarna lämnade Mimia! 

Läkarna och barnmorskan är glada och tacksamma! Nu blir deras nattliga arbete lättare att genomföra. Patienterna och de gravida kvinnorna kan glädjas åt att de nu får mindre komplikationer vid de operationer och ingrepp de skall genomgå. För vem kan lägga ett korrekt operationssnitt i en ficklampas, eller en fotogenlampas, sken? Och när man inte ser bra, då blir det lätt fel. 

Den ingenjör från Kinshasa som installerade allt material; solpaneler, kablar, batterier och fäst kablar på väggar, så att det ser snyggt ut, har gjort en fantastisk insats! Även svensk ingenjör på avstånd är imponerad. 

De upplysta salarna medför att skavanker på väggar, dörrar, fönster och operationsbord syns tydligare! Så nu får alla tänka till, vad behöver åtgärdas i nästa insats? 

Ett stort tack till alla givare och speciellt till Klaus, den svenske ingenjören, som gjort det möjligt att ge den gamla lampan nytt liv! Klaus har spårat lampans tillverkare i Tyskland och har tagit fram kopplingsschema och lämnat förslag till de delar som behövs, för att allt skall fungera. 

2015-06-25: Materialet har anlänt!

I måndags den 23 juni, kom nytt material till sjukhuset Mimia. Det var mediciner och material för operationer, och även test för blodgruppsbestämning. Dessutom anlände solpaneler, batterier, kablar och allt som behövs för att ge belysning i förlossnings- och operationssalen. Materialet som inköpts i Kinshasa, har transporterats med flyg, båt och skottkärra! Sträckan Kinshasa till Inongo med reguljärt flyg. Från Inongo till Lokolama, ca 14 km söder om Mima, med båt. Och den sista sträckan, på en väg som egentligen bara är en stig, med skottkärra! Hela befolkningen fanns på plats, för att titta på kartonger och paneler! Två kvinnor fick det svåra uppdraget att hålla uppsikt över alla kartonger. Det är lätt att förstå att vi svenskar inte skulle klara av att organisera en sådan transport!

Imorgon, fredag, kommer en ingenjör till Mimia för att installera solpaneler och all denna belysningsutrustning. Alla väntar på resultatet!!

 

2015-04-22: Ny bekräftelse av insatsen: ”Biso tofutaka te”

Internetuppkopplingen fungerar, arbetet fortsätter och kvinnorna i Mimia området är glada för hjälpen från Sverige! Denna glada rapport fick vi i morse från Dr Makuma, som igår besökte Mimia. I ett telefonsamtal gav han en positiv beskrivning av arbete och behov.

Han flög med det MAF plan som distribuerar vaccin till hela Mai Ndombe området. På Mimia fick han en dryg halvtimme, för att göra en snabbkontroll av de mediciner och material som distribueras via Världsbanken och kombinerade detta med att bedöma Motema insatsen. Han träffade läkaren, sjukvårdare och kvinnor, som nyligen blivit förlösta.

I samtal med de kvinnor som nyligen genomgått kejsarsnitt och låg kvar på sjukhuset, fick han höra att de inte behöver betalar något. De uttryckte det så här; ”Biso tofutaka te. Mama Agneta afutaka”, d.v.s. ”Vi betalar inte, det är Agneta som betalar”. Det är ju Motema projektet som betalar deras kostnader, Agneta blir den person som de relaterar till. De berättade också att information om denna hjälp har de fått i kyrkan, både i den protestantiska och i den katolska, och av sjukvårdare i området.

Det lilla flygfältet var väl underhållet, planet kunde landa utan problem. Landningsbanan är även något förlängd och i den del av banan där planet parkerar, hade en liten grusbelagd vändplan gjorts iordning. 

För en vecka sen kom en rapport från läkaren på Mimia. Av den framgår det att det behövs påfyllnad av en del material, som suturer, blodgrupperingstest, sterila handskar och utrustning, för att ge blodtransfusion till barn. Vi kommer nu att överföra pengar, så att materialet kan inköpas. Genom att erbjuda gratis blodtransfusion till barnen, får nu även barnen del av Motemas insats! 

Kvinnor får gratis vård vid förlossning och kejsarsnitt, barnen får gratis blodtransfusion, ett behov som uppstår exempelvis vid svår malaria. Motema har en stor betydelse för befolkningen i Mimia området! 

2014-12-31 

Sedan några veckor tillbaka är kontakten med Mimia bruten. Det är internetuppkopplingen som inte fungerar längre. Vad som gått fel, vet jag inte! Detta gör att vi inte har någon information om  arbetet, efter den rapport som kom i början av november. Men jag hade kontakt med Mimia läkaren någon gång i början av december månad och då berättade han att arbetet fortsatte som förut. Nu får vi hoppas att den reparation som pågår snart ger det önskade resultatet; att vi kan få rapporter och skicka information till Mimia.

I väntan på den dagen, önskar jag er alla ett Gott Nytt År 2015! Tack till alla som bidragit med gåvor till Motema! Vi har fått löfte från Nogap om bidrag även för 2015 och med de gåvor som redan skänkts, är det möjligt att erbjuda kvinnorna i Mimia fortsatt gratis vård vid förlossning och kejsarsnitt!

GOTT NYTT ÅR 2015!  

2014-10-22: Ny bekräftelse att Motema är känt!

Under tiden juni – september har arbetet vid sjukhuset i Mimia fortsatt. Det är ofta något färre antal patienter under den årstiden, torrtiden. Då ger sig många familjer ut till små floder och vattendrag för att fiska. Sjukdom och barnafödande får dem inte att bege sig till sjukhus! Vi kan också se en viss nedgång i antalet kvinnor som sökt hjälp. Under de fyra månaderna, juni – september har totalt 28 kvinnor fått hjälp vid förlossningen och av dem behövde 7 förlösas med kejsarsnitt. Det finns fortfarande kvar tillräckligt med mediciner, vilket gör att vi inte behöver sända ut mera pengar just nu. 

Samtalen fortsätter om hur vi på bästa sätt kan ge stöd till kvinnorna i Mimia området. Att de skall ha tillgång till gratis hjälp vid förlossningen, tror vi är värdefullt. Men synen av operationslampan och förlossningssängen påverkar oss alla! Det kanske blir möjligt att ge en del av Motema pengarna till nyinköp av madrasser och reparation av lampan. Andra organisationer ger stöd till hälsovårdsarbetet på bred basis i landet och via den hjälpen kommer nu också Mimia att få mediciner. Det gör att Motema pengarna i fortsättningen skulle kunna användas till annat.  

Så har vi ännu en gång fått bekräftat att det är känt i hela Mimia hälsozon att kvinnorna får gratis vård vid förlossning och kejsarsnitt! En god vän som bor ca 6 mil öster om Mima, har berättat för sina vänner i Sverige om denna hjälp och att den är uppskattad av alla!

2014-06-26: Resultat efter ett år och framtidsplanering

Regelbundna kontakter med läkare på Mimia har gett oss följande information: Det finns fortfarande kvar mediciner i förråden och vi räknar med att behöva sända nya först i september. Den summa pengar som nu finns på Motema kontot, kan behöva fyllas på för att räcka till behoven då.

Vi har också en dialog om andra bidrag än just mediciner. Det finns ett stort behov av en fungerande operationslampa. Det finns en lampa hängande i taket, som monterades dit 1978! Lamporna fungerar inte, så det krävs en hel del reparation och nyinköp för att den skall ge det önskade ljuset! Utan bra ljus vid en operation, ökar risken för felaktiga ingrepp och även för komplikationer i efterförloppet. Vi har kontakt med en ingenjör i Sverige, som tidigare arbetat på Mimia, han har kunskap om lampan och med ytterligare information från Mimia, skulle kanske den lampa som finns kunna repareras. Naturligtvis skulle det vara bäst med en helt ny lampa, men då krävs mycket stora summor!

Sedan hjälpinsatsen via Motema startat, i april 2013, har t.o.m. maj månad 2014, totalt 109 kvinnor fått hjälp vid förlossningen. Av dessa 109, behövde 27 kvinnor förlösas med kejsarsnitt. Vi har svårt att tro att alla dessa 27 hade överlevt utan Motemas insats! Under den perioden har drygt 51000 kronor överförts till Kongo. Det är svårt att tänka sig en hjälpinsats, som med så små summor får så stora effekter! 51000 kronor förändrar livet för 109 kvinnor och deras familjer! Vi kan vara stolta över Motema och det resultat vi nu ser!

2014-05-09: Ny revision genomförd

Som tidigare rapporterats har en ny medicinsändning kommit fram till Mimia. 3100 USD överfördes via bank i februari och ODDM ansvariga i Kinshasa gjorde inköpen, efter kontakt med ansvarig läkare på Mimia. En del av medicinen fraktades i samma MAF plan som vi flög till Mimia med, den 25 mars, medan resten fraktades med flyg till Inongo och med båt därifrån till Mimia, via Lokolama. Ingen av dessa transporter belastade Motemas tillgångar.

De kassarapporter som inkommit under tiden från maj 2013 till april 2014, har nu granskats av Nogaps VD och blivit godkända. Hon har stämt av rapporter och verifikationer mot bankutdrag från Sverige och Kinshasa. Rapporterna bekräftar att alla gåvor oavkortat når fram.

Arbetet fortsätter i Mimia! Medicinförråden är fyllda så att förlossningar och kejsarsnitt kan utföras. Kvinnorna är tacksamma för denna möjlighet och tackar alla i Sverige för den hjälp de får!

 

2014-04-08: Nu är det bevisat!

Efter ett besök i Kongo är vi åter i den välordnade tillvaro som erbjuds i Sverige. Som vi planerat kunde vi också besöka Mimia. Glädjen var stor då vi landade på den lilla landningsbanan mitt inne i regnskogen! Alla byns kvinnor, alla vuxna män och massor av barn fanns där för att ta emot oss! Sång, dans och glädje!

Innan vi åkte till Kongo, gjordes en banköverföring av drygt 20.000 kronor för inköp av mediciner och material. Alla kartonger med mediciner av olika slag fanns klara för transport till Mimia. Då vi flög dit, hade vi med oss ca 160 kg mediciner och resterande mängd har kommit med båt från Inongo. Ansvarig läkare på Mimia har bekräftat att alla mediciner nu kommit fram.

Redan på Semendua, som ligger ca 1 timmes flygning söder om Mimia, fick vi information om att hjälpen nått fram till kvinnorna i Mimia. Två män, båda med anknytning till Mimia, men bosatta på annan ort, kom och berättade för oss om detta fantastiska och tackade för hjälpen från Sverige! Senare, då vi var på Mimia, fick vi många bevis för att hjälpen verkligen når dem som behöver den. Läkaren, barnmorskan, övrig sjukvårdspersonal och övriga invånare i byn, bekräftade alla vilket värde detta har och att det är känt i byar, som ligger på ca 5 mils radie runt Mimia.

Tack till er alla för att ni bidrar till att kvinnor i Mimia området får bättre möjligheter till god hälsovård!

2014-02-04: Ny rapport om arbetet på Mimia sjukhus

För en vecka sen kom en rapport från ansvarig läkare på Mimia. Han har sammanställt statistik över verksamheten från start i april 2013 till slutet av januari 2014. Sammanlagt 82 kvinnor har fått hjälp under dessa 10 månader, varav 22 har blivit förlösta med kejsarsnitt. Det är fantastiskt! Som en annan läkare, kontaktperson i Kinshasa uttryckte det; ”Vi kan verkligen vara stolta över denna hjälp åt de fattiga i Mimia området”! Och Du som läser detta och har bidragit; känn Dig stolt över att ha del i detta! Vetskapen om att det inte går en krona till annat än medicininköp är oerhört glädjande.

I rapporten framkommer att medicin och material nu finns i mycket små mängder. Därför räknar vi med att nu göra en banköverföring, så att nya inköp kan ske i Kinshasa och mediciner transporteras till Mimia. Denna banköverföring är möjlig tack vare de gåvor som kommit in sedan i höstas och de bidrag som Nogap och andra fortsätter att ge.

2013-11-30: Medicinförrådet åter komplett

För en vecka sen kom rapporten om att de extra inköpta medicinerna och materialet anlänt till Mimia. Transporten blev försenad, eftersom MAF planet kunde ta materialet bara till Inongo, därefter lastades materialet på en båt, som tog sig på den slingriga Lokoro floden till Lokolama. Mimia ligger ca 15 km norr om Lokolama.

Material och mediciner till ett värde av 746 USD, ca 5000 kronor, utgjorde denna extra sändning. Nu fungerar sjukvården igen och kvinnorna i området kan få den hjälp de behöver, vid en okomplicerad förlossning eller i form av ett kejsarsnitt.

2013-10-11: Halvårsrapport från Mimia

Nu har den första halvårsrapporten om Motemas betydelse för befolkningens hälsa kommit! Vi har fått siffror gällande medicinförbrukning, antal förlossningar och kejsarsnitt. Rapporten visar vad som tidigare berättats, ett ökande antal kvinnor kommer nu till sjukhuset, för att få hjälp då de skall föda sina barn! Under hela halvåret, räknat från april månad, har 57 kvinnor sökt sig till sjukhuset och 13 av dem har förlösts med kejsarsnitt. Antalet kvinnor som söker sig till sjukhuset har dubblerats under halvårets andra del. Det troliga är att flera av dessa kvinnor skulle ha dött i sin hydda, om Motema inte hade existerat, då de inte hade kunnat betala för vården. 

Rapporten visar också att några produkter, viktiga för att utföra kejsarsnitt, är helt slut! Det rör sig om suturmaterial, sterila handskar, bedövningsmedel, dropplösningar och tillhörande aggregat (nål + slang), reagens för att bestämma blodgrupp samt en antibiotikasort. Vi beslutade då att försöka överföra den summa som inkommit på Motemas konto de senaste månaderna och kontanter kommer att skickas med besökare till Kongo nästa vecka. Den summan, ca 5500 kronor, räcker för att ersätta den mängd mediciner och material som förbrukats. Ansvarig läkare i Mimia, liksom ODDM ansvariga, är informerade om detta och har redan börjat planera inköpen och transporten upp till Mimia. Om allt fungerar utan problem, kan en första sändning komma till Mimia redan den 22 oktober, då ett MAF plan kommer att landa där. 

Liksom tidigare framför rapporterande läkare på Mimia befolkningens och kvinnornas tack till alla givare i Sverige! 

2013-09-11: En direktrapport från Mimia via ansvarig läkare

Befolkningen och speciellt kvinnorna uppskattar mycket det stöd de får detta år via ”Motema”. Eftersom de inte behöver betala för förlossning eller kejsarsnitt, kommer allt flera kvinnor till sjukhuset då de skall förlösas. Flera kvinnor än tidigare kommer också till kontroller innan och efter förlossning, vilket gör att behov av kejsarsnitt och sena komplikationer upptäcks i tid. Antalet förlossningar i hemmen har minskat och även antalet dödsfall i hemmen, som tidigare inträffade p.g.a. komplikationer under förlossningen.

Denna befolkning är fattig och nästan ingen har en inkomst för att kunna försörja sin familj. Mat finns tillgänglig; bördig mark som ger flera skördar årligen, vilt i skogen och fisk i vattendragen. Men de pengar som behövs för hälso- och sjukvård och skolavgifter saknas i de flesta hem.

Mimias befolkning hälsar alla som bidragit till den stora hjälp de nu har tillgång till!

2013-06-22: Två månader med mediciner och material

Torsdagen den 13 juni kunde MAF planet återigen landa på flygplatsen i Mimia och överlämna de återstående kartongerna med mediciner och material. Nu är alltså allt material transporterat till Mimia.

Under april och maj, de månader som arbetet har utförts med hjälp av vårt material, har totalt 16 kvinnor förlösts vid sjukhuset, varav 4 med kejsarsnitt. 

2013-06-11: Lac Mai Ndombe slår till igen

Söndag den 9 juni var en grupp bestående av Lepra-Tuberkulos teamet från Inongo, på väg hem, efter att ha gjort en resa utmed Lukenifloden, till Mimia och andra platser. Syftet var att följa upp det arbete som sker på olika platser i området, få statistik och lämna material.

Bara 25 km från Inongo, fick de känna av Lac Mai Ndombes nyckfullhet; båten slogs omkull och stora delar av packningen, inklusive arbetsutrustning, hamnade i vattnet. Ingen person skadades.

Den läkare som var med på resan skickade en hälsning till oss för en vecka sen; han hade pratat med ansvariga på sjukhuset i Mimia och skulle sammanställa en rapport då han var åter i Inongo. Nu vet vi inte om hans material ligger djupt i Lac Mai Ndombe eller om han lyckades rädda sina arbetsdokument!

På torsdag, den 13 juni, planeras en ny flygning till Mimia, primärt för att lämna vaccin. Resterande material, inköpt för Motema, kommer då att transporteras från Inongo till Mimia. 

2013-05-06: Första sändningen på plats, första redovisningen godkänd

Den första sändningen mediciner och material har kommit fram till Mimia. Sjukhuspersonalen fick ta emot kartonger med antibiotika, anestesimedel, dropplösningar, sterila handskar, suturmaterial och även medel för att steriltvätta huden inför en operation. 

ODDM har skickat en ekonomisk rapport med inskannade kvitton på inköpta varor. Av den framgår bl.a. att drygt 30 USD finns kvar på bankkontot i Kinshasa. Nogaps VD har granskat och godkänt den ekonomiska rapporten med verifikationer och stämt av dessa mot bankutdrag från Kinshasa och Sverige. 

2013-04-26: Första transporten till Mimia genomförd

Efter att Caravanen åter blivit användbar och landningsbanan på Mimia röjts tillräckligt, kunde så MAF planet landa på Mimia i tisdags! Hälften av de mediciner som inköpts fick plats i planet då det lämnade Inongo och de är nu levererade! Resterande mängd kommer att transporteras i maj, då en liknande flygning planeras.

För folket på Mimia har det varit tre månader av väntan på dessa mediciner! Förmodligen har de undrat många gånger om det var sant det de hört, att mediciner var inköpta för deras räkning. Röjningen av flygplatsen har skett i etapper, det är ett antal gånger vi fått budet att nu är det klart, vi har informerat MAF, som kunnat flyga över området, då det haft andra flygningar, men nej, det blev inte godkänt! Men till slut blev det acceptabelt för MAF piloterna, som är noggranna med att följa sina säkerhetsregler.

Så nu har personalen på Mimia sjukhus det material som behövs den närmaste tiden för att garantera en trygg förlossning eller kejsarsnitt för kvinnorna i området!

Tack till alla som bidragit!

2013-03-27: Tekniska problem försenar transporten

Det är ovanligt att det går att genomföra transporter i Kongo som planerat, speciellt om det berör inlandet! Det hör till vanligheten att mediciner och material kommer fram några veckor eller månader senare än tänkt.

För någon dag sen fick vi informationen att MAF:s stora plan, ”Caravanen”, inte går att flyga nu! Det var det planet som skulle ta ”våra” 19 kollin till Mimia denna vecka! MAF väntar på reservdelar från USA och nu beräknas transporten ske någon gång i mitten av april månad.

2013-03-21: Den första sändningen är på väg till Mimia!

För två veckor sedan hämtade ansvariga på ODDM ut mediciner och material från en firma i Kinshasa och ordnade med transport i en första etapp, till Inongo. 19 kartonger, som tillsammans vägde 255 kg, innehöll allt som kan behövas för att göra ett kejsarsnitt eller bistå en kvinna vid en normal förlossning. Värdet motsvarar den summa som överfördes till ODDM:s konto och transporten betalas med en extra gåva.

Nästa transport etapp, Inongo till Mimia, kommer att ske med ett MAF plan. Den transporten samordnas med distribution av vacciner till hela området och MAF planet är fullpackat då det lämnar Kinshasa. Under flygningen görs flera landningar, då vaccin överlämnas till hälsovårdspersonalen på olika platser och när planet kommer till Inongo, finns utrymme för att packa in de 19 kartongerna. Den flygningen beräknas ske under vecka 13.

2013-02-20: Upphandling av mediciner och material påbörjad

Den första banköverföringen av pengar till Motema, drygt 22000 kronor, gjordes för ca två veckor sedan. ODDM ansvariga i Kinshasa är nu sysselsatta med att ta in offerter från olika företag på mediciner och material, som behövs i Mimia, för att säkerställa god förlossningsvård. Transporten kommer att ske med flyg från Kinshasa via Inongo till Mimia.

I Mimia är nu alla informerade om att ingen behöver betala för förlossning eller för kejsarsnitt. Vi har ännu inte fått rapporter om antal kvinnor som sökt sig till sjukhuset för förlossningsvård.

2013-01-30: Första direktkontakterna med Mimia

Befolkningen i Mimia fick den 15 januari via en intressant kommunikationskedja information om stödet från Sverige; Skype (Agneta i Ludvika till dr Godé i Kinshasa), mobiltelefon (Dr Godé i Kinshasa till god vän i Inongo) och kortvågsradio (den gode vännen i Inongo till sjukvårdsansvariga i Mimia). Vi kunde alla hjälpligt höra varandra! Mimiaborna fick då veta att det finns människor i Sverige som vill hjälpa kvinnorna till ökad möjlighet för överlevnad i samband med förlossning och förbättrad hälsa rent allmänt och att en gåva är på väg. Senast en transport av vaccin skulle flygas till Mimia, i september 2012, visade det sig att flygfältet vuxit igen, så att MAF (=Mission Aviation Fellowship) - planet inte kunde landa utan fick fortsätta till en by 6 mil österut. Den byn ligger på savannen och det är lättare att underhålla det flygfältet. Vid kontakten i mitten på januari lovade byborna i Mimia att flygfältet omedelbart skulle åtgärdas så att mediciner och sjukvårdsmaterial som skall köpas för Motema-gåvorna också kan fraktas dit. Agneta tog då kontakt med MAF i Kinshasa och meddelade vad vi fått höra. Garth Pederson, en av chefspiloterna hos MAF, berättade att han hade en flygning inbokad den 18 januari då han skulle passera inte långt från Mimia och lovade göra en avstickare för att kontrollera flygfältets skick.  Några dagar senare fick vi besked från Garth per email att han till och med landat på Mimia och kunnat instruera ansvariga för flygfältet hur de ytterligare skulle röja, för att göra det möjligt även för det största MAF-planet att landa. Det ser alltså ut som om logistiken skulle kunna fungera.

Projektbeskrivning 

Vi satsar på att fler kvinnor skall överleva förlossningen, att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och att  hela folkets hälsa skall förbättras.

Initialt används bidragen till att bekosta förlossningar och kejsarsnitt vid sjukhuset i Mimia. I den mån pengarna räcker till andra insatser kommer de också att bekosta behandling av barn under 5 års ålder, som har svåra luftvägssjukdomar eller en svår malariaattack. Även behandling av svår blodbrist hos barn, en vanlig följd av malaria, kan bekostas av gåvorna.

Aktuella avgifter för dessa behandlingar:

  • Okomplicerad förlossning: 150 kronor
  • Kejsarsnitt: 1200 kronor
  • Behandling av svår luftvägsinfektion hos barn under 5 år: 400 kronor
  • Behandling av malaria hos barn under 5 år: 400 kronor
  • Behandling av svår blodbrist: 350 kronor

Pengarna förs över till ODDM:s bankkonto i Kinshasa. Därefter ansvarar en av läkarna i ODDM för att köpa mediciner och operationsmaterial, exempelvis suturer, och för att därefter ordna med flygtransport till Mimia. En ekonomisk rapport sänds till oss i Sverige efter avslutade inköp och betalning av transporten. Denna rapport kommer att finnas tillgänglig på "Motema".

Kvinnorna och barnen i Mimia får sin behandling gratis och ansvarig läkare på Mimia rapporterar till ODDM antal förlossningar, kejsarsnitt och övriga behandlingar. Dessa rapporter sänds till Sverige och kommer att finnas tillgängliga på "Motema".

Bankgironummer: 134-3557. Alla inbetalningar tillfaller i sin helhet "Motema".

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.