MOTEMA

2022-12-22: Jul i Mimia

Barnen drar fram palmgrenar, de dansar och sjunger, springer snabbt och naturligtvis barfota! Med skor på fötterna skulle de inte kunna springa alls. Ett antal körer övar på olika platser, i skolan, i ett hus, på någons tomt, de sjunger i afrikanska rytmer på språket lunkundu.

Längre bort i byn pågår förberedelser av olika slag; någon står och stryker sina nytvättade kläder, andra rengör de sandaler och skor de har, under ett palmbladstak sitter en grupp män och pratar. Kanske att de pratar om det märkliga som hänt detta år; byhövdingen som dog förra året är inte ersatt, det finns ingen byhövding nu! Hos några av männen är detta mycket oroande och de befarar att något ”hemskt” skall hända. Hos de andra är detta ett uttryck för att byn och befolkningen är på väg att lämna de gamla föreställningarna och att anpassa sig till en mera ”civiliserad” tillvaro. Diskussionen pågår och olika känslor kommer till uttryck.

På sjukhuset har en operation nyss avslutats, det var en kvinna som skulle föda sitt barn och det gick inte så bra. Läkaren beslutade då att ett kejsarsnitt måste göras, för att både barnets och kvinnans liv skulle räddas. De andra patienterna ligger på sina sängar, eller sitter ute i skuggan om de är tillräckligt pigga. Sjukvårdspersonalen försöker avsluta dagens arbete, för att kunna delta i förberedelserna av det som skall hända i kväll. Administratören arbetar ned en rapport över vårdstatistik och mottagna mediciner och material. Då han är klar med rapporten, skall han skicka iväg den via internetuppkopplingen som fungerar bra.

Då barnen dragit ihop tillräckligt många palmgrenar börjar ett antal äldre killar tillsammans med äldre män, bygga ett tak av grenarna. De hugger först några kraftiga trädgrenar som skall utgöra hörnstolpar och bära upp taket. Palmgrenarna surras fast och ger ett gott skydd mot sol eller regn. Denna ”uteplats” byggs upp nära kyrkan i byn.

Det är för programmet på julafton, som alla dessa förberedelser pågår. Julen i Kongo firas inte i familjen, men i kyrkan. Det är dop på eftermiddagen i ett vattendrag, en bit utanför byn, och på kvällen samlas alla runt en öppen eld. Elden finns strax utanför palmbladstaket och många sitter under taket, där de känner sig skyddade. Det är vid kvällens samling som alla körer skall sjunga och som alla skall visa upp sig i rena kläder. En pastor predikar och folk pratar med varandra. Alla i byn deltar i dessa samlingar, alla vill finnas med och behovet av gemenskap är stort. De flesta sitter kvar runt elden hela natten, fast många somnar och missar en del av programmet. Klockan 4 på juldagen är det julotta. Sen går alla hem till sig för att sova!

Det är i denna miljö som våra kollegor och vänner, läkare och sjukvårdare arbetar. Att bemöta föreställningar om vad som kan hända då det inte längre finns någon byhövding, är en stor utmaning! Den utmaningen kan vi inte ge sjukvårdarna något stöd i. Våra bidrag möjliggör operationer med den utrustning de kräver, arbete vid dator och internetuppkoppling, mediciner till de sjuka, kvinnor som genomgår kejsarsnitt behöver inte betala och en nyutbildad barnmorska i tjänst. Julaftonen är oftast lugn för den personal som jobbar och skall ta emot akuta sjukfall.

Nu ser alla fram mot nyår! Nyår firas i familjen, då äter man gott och då skall någon gåva ges till familjemedlemmarna.

Tack för alla bidrag som möjliggör en fungerande hälso- och sjukvård i Mimia området! 

God Jul önskar sjukvårdspersonal och befolkning i Mimia till er alla!

 

2022-10-08: Värdet av utbildning och Motema stöd

Motema insatsen i Mimia området fortsätter. Nu är regntiden snart på maximal nivå. Det innebär att floder och bäckar svämmar över, att odlingsytor kan ligga under vatten en tid.

Kvinnorna fortsätter med sina dagliga vandringar till sina odlingar, där de rensar, hackar och skördar. På hemvägen bär de tunga bördor på ryggen, mat för familjen, ved och vatten. Barfota och trötta tar de sig fram tillsammans. Att vandra till sina fält är inte bara möda, fast kanske mest möda, men det ger kvinnorna en möjlighet att prata med varandra, om allt, utan att någon hör dem. Det är uppskattat. Det är också glädje och skratt i kvinnornas gemenskap en sådan dag.

Vid hemkomsten, sen eftermiddag, väntar nya arbetsuppgifter. Ta hand om de gråtande barnen, sköta en äldre släkting och laga mat för dagens stora måltid. Sent på kvällen får de vila och sova.

För den kvinna som har utbildning och ett arbete, sjuksköterska, barnmorska eller lärare, är det nästan omöjligt att ha en odling långt borta. De får köpa mat, ved och vatten. Eller skicka en syster eller svägerska. Eller gå till sin odling bara en dag i veckan, vilket naturligtvis inte ger samma resultat som att gå dit varje dag. Det är ett problem, om man bor i en by i Mimia området. Och det kan ha den effekten på unga flickor att de inte vill studera. Utan en odling, blir det mindre mat till familjen. Vilken man vill ha en sån fru?

Men, turligt nog, finns det barnmorska och sjuksköterskor i Mimia och i byarna runt omkring. Tack vare dem, kan sjukvård erbjudas till barn och kvinnor. Att gå till en manlig sjukvårdare, då man har graviditetsproblem undviker de flesta. Därför är utbildning av kvinnlig hälsovårdspersonal en faktor som har stor inverkan på hälsoläget i ett område.

Vårt stipendium till en ung kvinna som utbildade sig till barnmorska var därför mycket värdefullt. Det får en effekt in i framtiden.

Det är ett exempel på värdet av den insats vi gör. Då CEBU:s chefsläkare besökte området i augusti, fick han många tillfällen att uppmuntra och även ge råd om förbättrande åtgärder. Att få besök är alltid lika inspirerande, speciellt då man bor långt borta i regnskogen.

Just nu går våra stipendiater i Kinshasa och väntar på resultat av läsårets tentamina. De har båda meddelat mig att de ”tror” att det gått bra. Samtidigt har de tackat för det stöd de får. Vi kan vara stolta över att ge två unga människor möjlighet att läsa medicin vid landets högst rankade universitet. Universitetets status innebär att betyg sätts utifrån resultat, inte utifrån om studenten betalat för betyget eller inte. För framtiden förstår vi alla värdet av denna policy.

Tack till alla er som möjliggör dessa insatser!

 

2022-08-07: Uppföljning av vår insats

Måndag den 8 augusti kommer ett MAF plan att transportera mediciner, material och en läkare till Mimia. Det är den satsning vi nu påbörjar, för att förbättra uppföljning av arbetet och få bättre ”koll” på vad som görs. Kyrkan CEBU, som ansvarar för hela Mimia hälsozon, har en ansvarig läkare, som nu reser till Mimia. Det är av stort värde att han kan göra detta besök för att bidra till en förbättring av arbetet och för att han själv skall få en bättre förståelse för de villkor som råder i området. Han kommer att arbeta där två veckor och den 22 augusti blir han hämtad med ett MAF plan. En del av tiden kommer han också att arbeta i Ipope och följa upp arbetet på den vårdenhet som finns där.

Det har uttryckts önskemål om bidrag till barns och kvinnors hälsa även i Ipope, men vi har hittills inte hittat en bra modell för ett sådant bidrag. Behoven i hela hälsozonen är enormt stora och det gäller att ge bidrag där de behövs bäst och där det går att följa upp arbetet. En annan enhet med kanske större behov är Bisenge, som ligger drygt 10 mil norr om Mimia. Vägen dit, som på 70- och 80-talen var farbara med fyrhjulsdrivna jeepar, kan nu knappt erbjuda en farbar väg för motorcykel. I Bisenge området bor en pygmoid folkstam, batwa. Längre norr-, väster- och österut från Bisenge, finns större byar med batwabefolkning. Vi försöker hitta lösningar för detta område, men det kräver också att kyrkan vill satsa där.

Med i planet på måndag finns mediciner och material som Motema finansierar. En motorcykel, som är ett bidrag från Världsbankens hälsoenhet, transporteras också i planet.

Våra stipendiater vid universitetet i Kinshasa fortsätter sina studier. De, som andra i huvudstaden, drabbas hårt av ökade mat- och transportpriser. Vi får hoppas att de ökade priserna inte drabbar studieresultaten!

En revision av Motemas kassa, både det som skett i Sverige och i Kongo 2021, gjordes den 1 juli i år. Revisorn var nöjd och arbetet blev godkänt!

Tack till alla er som bidrar till en viktig insats för barns och kvinnors hälsa i det inre av Kongo!

 

2022-06-21 En viktig samarbetspartner

I februari 2019 träffade jag en man, som ställde frågan, ”Vad kan vi göra för att förbättra hälsovårdsarbetet i Mai Ndombe”? Att säga att jag blev förvånad är ingen överdrift! Mannen, en pensionerad pilot, verksam inom MAF (=Mission Aviation Fellowship) under många år, såg värdet i en utökad insats i Afrika för den svenska enheten. Under våren 2019 startade så ett samarbete mellan Motema och MAF Sweden, som verkligen bidragit till förbättring av hälsovårdsarbetet i Mai Ndombe och främst inom Mimia området. Ni kan läsa om detta i tidigare inlägg på denna hemsida.

Nu har samme man, Lars-Erik Wallhagen, skrivit sina memoarer; ”Vingar som bär. Att säga ja till det oväntade”. En del av intäkterna från bokens försäljning skänker han till Motema! Du som vill köpa boken, och bidra till Motema, kan kontakta honom via [email protected]

Och du som tänker skriva dina memoarer: Gör som Lars-Erik, skänk intäkterna till Motema! Men även utan memoarer kan vi alla bidra till Motema, en liten eller större gåva förbättrar hälsovården för barn och kvinnor i Mimia!

I Kongo har bränslepriset ökat markant och även MAF får betala mera för att tanka sina plan och flyga. Det gör att flygningar till Mai Ndombe området varit något färre och svårare att planera. Som en följd har det inte varit mer än två flygningar med vacciner till området, inga andra transporter har ägt rum. Det finns snart ett behov av att fylla på medicinförrådet, men det kommer inte att ske förrän efter sommaren. Våra bidrag går fortsatt till de två studenter som läser medicin vid UPC (=det protestantiska universitetet i Kongo). De har nu klarat av halva studieåret och fortsätter nu, ett förkortat studieår, fram till november. De skickade en hälsning i samband med att de fick resterande del av årets stipendium och uttryckte sin tacksamhet. Vi ger också fortsatt bidrag till internet abonnemang för sjukhuset i Mimia. En möjlighet till kontakt med omvärlden som är mycket uppskattad.

Varmt tack till er alla för bidrag och gåvor!

Fotot visar parabolantennen utanför sjukhuset i Mimia. Den är finansierad av MAF Sweden.

 

2022-04-17: GLAD PÅSK till alla Motema vänner!

Den hälsningen fick jag i morse från Emmanuel, som läser medicin på UPC (= Université Protestante au Congo) i Kinshasa. Han skriver vidare: ”jag älskar er så mycket”!

Emmanuel är en av de två som får stipendium för att läsa medicin i Kinshasa. Hans föräldrar och far- och morföräldrar kommer från Mimia området. Han skulle med största säkerhet inte ha möjlighet att studera på UPC, utan vårt bidrag. Hans hälsning i morse skall vi tolka som ett uttryck för hans tacksamhet.

Administratören på sjukhuset i Mimia har också hälsat till er alla! Arbetet fortsätter som tidigare. Världsbanken har nu avslutat ett stort projekt, med bidrag till hälsovårdsarbetet i olika delar av landet. Även Mimia området fick lite stöd, främst till reparation av sjukhusbyggnader. Nu när projekttiden är slut och det fanns en liten summa pengar kvar, skänktes lite mediciner, av olika slag, till de områden som fått del av stödet. Det innebär, att vi nu inte har behövt skicka mediciner, då det finns tillräckligt för tillfället. Men vi har nyss betalt andra kvartalets internetfaktura och snart kommer vi att behöva skicka bidrag till stipendiaterna i Kinshasa.

Den 9 maj inleds en examensperiod vid UPC. Den pågår under två veckor. Resultatet är avgörande för studenterna! Om de inte blir godkända, får de göra en omtentamen i höst, innan studierna fortsätter. Det verkar vara rena maratonloppet mellan de olika examensämnena!  

Ukraina kriget kastar sin skugga inte bara över oss, men ända ner till Kongo! I Kinshasa har priserna på de basala matvarorna ökat med upp till 50 % efter att kriget bröt ut. Det är främst matolja, ris och majs som ökat kraftigt i pris. Naturligtvis ökar även priserna på drivmedel och bensinmackarna ger ifrån sig endast små mängder per dygn, vilket skapar km långa köer. Folkets tålamod är på bristningsgränsen. De tror att det beror helt på landets regering och president. Dessa resultat av kriget, tycks ännu inte ha nått fram till Mimia. Men med tiden lär de hinna dit!

Tack till er alla för bidrag, intresse och omsorg! Tillsammans kan vi bidra till bättre liv för människor i det inre av Kongo!

 

Vi bidrar till en bättre framtid för barnen i Mimia!

 

2022-03-04: Besök i Mimia

För någon vecka sen fick jag ett meddelande från Mimia: ”Vi hade besök av fyra unga, intresserade svenska kvinnor! De ville veta allt om arbetet här och hur vi har det! De undrade varför barnen inte var i skolan. De frågade var närmaste skola och gymnasium ligger. De undrade hur vi får mediciner och sjukvårdsmaterial. De undrade om vi går till sjukhuset då vi blir sjuka. De undrade om vi låter vaccinera våra barn regelbundet. De undrade om sjukvårdspersonalen får sin lön varje månad. Så hälsade de från dig”!

Ja, det stämmer, fyra unga svenska kvinnor, två läkare och två sjuksköterskor besöker Mai Ndombe provinsen just nu och skall sen besöka Kongo Central. De vill lära sig hur hälsovårdsarbetet ser ut i landet. Nu är två av dem på ett annat sjukhus, där de introduceras i landets hälsovård av en kvinnlig läkare!

Vår kontaktperson, läkaren Baudouin Makuma var med dem då de besökte Mimia. Han berättade att de fyra var berörda av platsen och folkets fattigdom. Vi kan se deras besök som en bekräftelse på att våra bidrag behövs. Utan våra bidrag, skulle situationen vara ännu svårare för folket i Mimia.

Tack till dig som bidrar! Mycket eller lite spelar ingen roll! Allt kommer till användning för att bidra till att underlätta livet för ett isolerat folk söder om ekvatorn.

 

2021-12-30: Gott Nytt År 2022!

I drygt nio år har vi samarbetat för att ge barn och kvinnor i ett isolerat område i nordöstra Mai Ndombe provinsen i DRK ett bättre liv! Mai Ndombe provinsen är ett fattigt område, befolkningen ligger lågt på den skala som mäter levnadsnivå! Inte många barn har gått i skola mer än något år, inte alla har möjlighet att ta sig till en vårdcentral vid sjukdom eller vid behov av sjukvårdsinsats, exempelvis vid en förlossning, inte alla har besökt byar större än den de bor i, inte alla kan köpa tvål, inte alla kan köpa fotogen för att lysa upp de mörka kvällarna.

Kort sagt, området är isolerat och fattigt, människorna i behov av kontakter utanför denna isolering!

Under de nio år som vi samarbetat, har vi bidragit till en rad åtgärder; en ung kvinna har utbildats till barnmorska, två studenter, som har kommit halvvägs till läkarexamen vid universitetet UPC i Kinshasa, får stipendier, ett stort antal barn har fått vaccinationer under sina första levnadsår, ett stort antal gravida kvinnor har fått vaccin mot stelkramp, mediciner och sjukvårdsmaterial transporteras regelbundet till sjukhuset Mimia för att göra det möjligt för läkare och sjukvårdare att erbjuda god vård. Utöver detta har vi också bidragit till att utrustning för internet har installerats vid sjukhuset med nödvändigt material, samt att internet abonnemang betalas regelbundet. Solpaneler med batterier garanterar datoranvändning och belysning i operations- och förlossningssalar. Vi har finansierat en två veckors ”kompetensutbildning” för områdets alla sjukvårdare. Material för information om och bekämpning av Covid-19 har distribuerats. Regelbundet får vi rapporter från ansvariga på sjukhuset, om medicinåtgång och antal förlossningar och kejsarsnitt. Rapporterna gås igenom här och feed-back med frågor eller ”Grattis” sänds tillbaka! En sorts pågående vidareutbildning för ansvariga. En del av oss har under det gångna året sett till att de två läkarbostäderna, hus byggda på 50 talet och tidigare, fått nya tak! En förutsättning att få läkare att stanna i tjänst i detta område, är att de erbjuds bra bostäder.

Insatserna går till sjukhuset i Mimia. Hela området, som ur medicinsk synpunkt ingår i det medicinska ansvarsområdet, är stort som Värmland. Ca 6 mil österut finns en vårdenhet, en sorts vårdcentral med sjukvårdare som gör avancerade ingrepp! Ansvariga där har ännu svårare att få mediciner och nödvändigt material än man har i Mimia. Vägen mellan Mimia och byn liknar en stig och går delvis över vattendrag. Vi planerar nu att utöka våra insatser, så att även den platsen får del av medicin- och materialsändningar. Vi har också lärt oss att det medicinska arbetet behöver följas upp bättre än hittills. Planen är att en läkare från Semendua, skall besöka Mimia regelbundet, för att gå igenom rapporter och verksamhet på plats.

Så vi skall fortsätta! Vår förhoppning är att du, som varit med på resan så här långt, vill fortsätta att resa med oss! Allt det vi gör är möjligt tack vare en kollega och vän, bosatt i Kinshasa! Insatserna har finansierats i samarbete mellan Motema, MAF Sweden och Equmeniakyrkan.

Varmt TACK till er alla som bidragit till att människor i ett isolerat område i den Demokratiska Republiken Kongo, fått uttryck för omsorg, tillgång till vård och utmanats till förändrat livsmönster!

Nu önskar vi varandra ett Gott Nytt År 2022 och hoppas på fortsatt gott samarbete!

  Mimia by

2021-11-24: Arbetet går vidare

Vår barnmorskeelev är nu färdigutbildad! Hon avslutade sin utbildning med gott resultat i de sista testerna! Nu är hon åter i Mimia och i tjänst! Hon uttrycker tacksamhet och glädje över det stöd vi alla gett henne!

Våra två läkarstudenter har nu en praktikperiod mellan två årskurser. De har haft intensiva, stressiga, svåra och utmanande dagar på det nu avslutade läsåret! Covid-19 pandemin har på ett tydligt sätt berört all undervisning i Kongo. I en kurs med 119 studenter vid den medicinska fakulteten, blev 25 godkända vid första examenstillfället. Det är lätt att se orsaker; bl.a. ökade priser på mat, bussresor och hyror. Att inte kunna äta sig mätt, ger inte så stora möjligheter att klara studierna på ett tillfredsställande sätt.

De två läkarbostäderna i Mimia har under sommaren fått nya plåttak! Det kan tyckas vara långt borta från att förbättra barns och kvinnors hälsa, men det finns ett samband! Utan bostäder som erbjuder ett relativt gott liv, kommer inga läkare till Mimia! Läkare behövs vid ett antal olika tillstånd och sjukdomar, för att sjukvården skall vara bra! De båda läkarna har också uttryckt sin tacksamhet och glädje över nya tak att leva och sova under! Foto nedan.

Vi har tillsammans med vår kontaktperson i Kinshasa, börjat fundera över vad vi skulle kunna göra för att erbjuda fler barn och kvinnor i Mimia hälsozon god vård! En tanke är att utvidga dagens insatser till den sjuk/vårdcentral Ipope, som ligger ca 6 mil öster om Mimia. Vägen dit är svår! Jag åkte senast den vägen i slutet av 80-talet. Att ta sig över den breda floden, via en dålig bro, var alltid ett äventyr! Under regnperioden var floden dessutom ofta översvämmad. Nu sägs bron vara i det närmaste bortspolad. Detta gör att det är nästan omöjligt att ta en sjuk eller en kvinna som påbörjat sin förlossning, från byn till Mimia! Det finns landningsbanor för flyg i båda byarna. Men inget flygplan i närheten och dessutom skulle det kosta en förmögenhet! Våra planer skulle medföra att sjukvårdarna i Ipope, skulle få tillgång till mediciner och material för att på ett säkrare sätt göra kejsarsnitt och erbjuda säkra förlossningar. Specialutbildade sjukvårdare utför idag kejsarsnitt. Om vi skulle satsa på detta, behöver vi få till ett program, som medför tätare kontroller av det arbete som utförs. Planeringen fortsätter!

Distribution av vacciner fortsätter också! Senast i slutet av oktober landade ett stort MAF plan i Mimia med vacciner för en tre månaders period. Foto nedan.

Slutsatsen av detta är att vår insats behövs för att garantera god hälsovård till barn, kvinnor och hela befolkningen i Mimia hälsozon!

Tack för alla bidrag och gåvor som gör detta arbete möjligt!

Den andra läkarbostaden med nytt plåttak:

  

 

Samling vid landningsbanan, senaste vaccinleverans:

 

 

2021-08-25: Betydelsen av frågor och omsorg!

I juli månad var takreparationen klar! Ni ser det blänkande taket på fotot. Nu kommer regntidens inträde att ge betyg över arbetet – håller taket och alla spikinsättningar mot regn och blåst? Alla i Mimia är glada och tacksamma och förundras över hjälpen!

Arbetet på sjukhuset fortsätter som tidigare. Men under torrtiden, som snart är över, är det alltid mindre patienter. Orsaken är att människorna då ger sig ut i skogen för att fiska! Man dämmer upp vattendrag och gillrar fällor! Mängden fisk kan ibland vara ganska stor! En del av bytet torkas över eld och säljs, en annan del äter man upp! Ibland önskar jag att delen som äts upp skulle vara större än den som torkas och säljs! Alla behöver få bättre näring och därigenom bygga upp sitt immunförsvar. Men pengar behövs för barnens skolgång, för inköp av tvål, salt och för betalning av sjukhusvård!

Vår barnmorskeelev är snart klar med sin utbildning. Just nu är hon inne i examensperioden. Sen kan hon återvända till Mimia och starta sin tjänstgöring som utbildad barnmorska! En spännande tid börjar för henne, för övrig personal och för kvinnorna!

Även våra stipendiater i Kinshasa, de som läser medicin vid det protestantiska universitetet UPC, kommer snart att börja sin examensperiod! Den pågår under tiden 11 - 23 oktober. För dem utgör examensperioden en etapp på vägen till utbildade läkare!

Våra bidrag, vårt stöd, vårt intresse och våra frågor visar folket i Mimia att de inte är glömda, att någon bortom skogar och floder bryr sig om dem. Svårt för oss att förstå, men för en isolerad by av stort värde!

Varmt TACK för dina gåvor, som gör vår insats möjlig!

 

Nytt och blänkande plåttak!

 

2021-06-08: Vad betyder ett tak?

Vi kan alla beskriva betydelsen av ett tak, bl.a. som skydd mot regn, blåst och oväder. Det kan vara ett enkelt vindskydd eller ett mera sofistikerat vindskydd, som också utgör en sorts tak. Men ett tak är också ”toppen” på ett hus! I den rollen ger taket inte bara skydd åt de som bor i huset, men det bevarar också huset, så det inte förstörs av väder och vind! Hus som står inne i den tropiska regnskogen är hotade av häftiga regn, starka vindar och solens värme! Exempelvis huset i Mimia, som är ca 70 år gammalt, men har tjocka och kraftiga väggar. I det huset har det genom åren bott ett antal svenskar. Som uppskattat den byggnadsstil som ger svalka inomhus och naturligtvis skydd mot regn och oväder! Nu är huset bostad för en läkare. Det är det bästa huset i byn! Det bidrar till att läkare kan acceptera att flytta till denna isolerade plats och arbeta där en tid! Utan en bra bostad att erbjuda läkare, är det ännu svårare att få läkare till Mimia!

Foton på huset och taket, visar att taket behöver åtgärdas. Det är inte tätt längre! Det medför att vattnet sipprar ner genom tak och har satt spår inomhus på väggarna! I förlängningen kan man ana att huset blir mer och mer förstört, vilket kan göra det svårt att få läkare att stanna. På sikt skulle det inte finnas läkare tillgängliga och det skulle få en stor inverkan på befolkningens hälsa!

För att förhindra en sådan utveckling har ett antal av de svenskar som bott i huset genom åren, beslutat att ge bidrag till reparation av taket! Arbetet görs i Motemas namn, men insatsen betalas inte via ”era” gåvor, utan via extra gåvor!

Eftersom Mimia ligger isolerat i regnskogen, krävs att allt material inköps i Kinshasa och transporteras på ett säkert sätt. Vi har övervägt olika transportalternativ, men kom fram till att det bästa, snabbaste och säkraste alternativet är flyg! Vår kontaktperson i Kinshasa har fått hjälp av en person för inköpen. Det är en pålitlig person som gör ett gott arbete.

Just nu görs dessa inköp i Kinshasa av takplåt, spik och annat material. I en by ca 14 km söder om Mimia finns en man som äger en mobil såg och han är just nu sysselsatt med att såga plank och allt material av trävirke, som arbetsledaren har beställt! Nästa vecka transporteras materialet från Kinshasa och på vägen till Mimia, kommer arbetsledaren och två snickare att kliva ombord på planet. Sen börjar arbetet med att riva det gamla taket och sätta dit ett nytt. Arbetet måste ske under torrtiden, som nyss börjat, och kommer att göras under en period på ca 4 veckor!

Då arbetet väl kommit igång, kommer foton att skickas till oss, så att vi kan se förändringsarbetet! På dagens foto ser ni taket och de skador som orsakar vattenskador på innerväggarna.

2021-03-24: Årets första insats

Nu har årets första vaccindistribution ägt rum! Fredag den 12 mars gick ett MAF plan till Mimia och tre andra hälsozoner, fullastat med vacciner, sprutor och spetsar. Dessutom blanketter för rapportering av utförda vaccinationer. Drygt hälften av de Covid-19 böcker som skulle till Mimia fick också plats. Resterande böcker planeras att skickas samtidigt som en medicinleverans skall ske inom kort. Lördag den 13 mars gick samma MAF plan till två andra hälsozoner, återigen fyllt med vaccin, spetsar, sprutor och rapportblanketter.

De vacciner som distribueras är ca 10 olika vacciner mot bl.a. mässling, polio, stelkramp och andra infektionssjukdomar! Covid-19 vaccin har kommit till landet, men användningen pausades, eftersom det var Astra Zenecas vaccin! De doser som kommit skall i första hand användas i Kinshasa, innan vaccinering av hela befolkningen startar.

Alla var glada! Läkare, sjukvårdare, barn och vuxna uttryckte alla sin uppskattning över att insatsen fortsätter!

Läkare uttryckte sig så här:

”Vi vet inte hur vi annars skulle få tag på vaccin av god kvalité”!

”Vi vet inte hur våra barn skulle överleva utan denna insats”!

”Vi tackar för det förtroende ni visar oss, för er omsorg och för er vilja att hjälpa oss”!

Våra stipendiater är i full gång med studierna; medicinstudier i Kinshasa på universitetet och barnmorskeutbildningen i Bokoro. Detta läsår kommer att komprimeras, vilket naturligtvis kan få följder för resultaten! Eftersom de alla behövs i framtiden, får vi hoppas att de skall klara sig bra!

Tack till er alla som bidrar till dessa insatser och som visar förtroende för sjukvårdspersonal i det inre av Kongo!!

  Barnen i Mimia vinkar till oss!

 MAF planet lastas ur, här i Bosobe.

 

2021-02-17: Motemanyheter!

Nästan två månader har gått sen senaste hälsningen här. Det betyder inte att ”allt stått stilla”, inte alls. Kvinnor har kommit till sjukhuset och blivit förlösta, antingen en vanlig förlossning eller med ett kejsarsnitt. Barnen har kommit för vård för olika sjukdomar. Och både barn mellan 0 – 11 månaders ålder och gravida kvinnor har blivit vaccinerade! Vaccin saknas aldrig!

Under tiden har också landets politiska situation fortsatt med vissa förändringar. Presidentens ansträngningar att bilda egen majoritet i regeringen tycks ha lyckats. En ny premiärminister utsågs i måndags och han skall nu bilda regering. Ett nytt Ebola utbrott rapporterades för någon vecka sen, i landets nordöstra del. Tre personer har testats vara bärare av viruset. Två av dem har dött. WHO och landets experter har gått in med alla tänkbara resurser för att stoppa en spridning. Covid-19 pandemin tycks vara svår att bedöma i landet. Förmodligen p.g.a. bristande test material. Befolkningen har inte heller kunskap om vad denna sjukdom grundar sig i och därför blir de som drabbats, stigmatiserade. 

Vårt samarbete med svenska MAF fortsätter även detta år, något som är mycket glädjande, för oss, för befolkning och för ansvariga i Kongo! Ett brev har skrivits av statssekreteraren på hälsovårdsministeriet, till MAF i Sverige, med uttryck för tacksamhet över stödet och önskan om fortsatt samarbete! Och läkare, sjukvårdare och befolkningen är tacksamma! 

I mitten på mars månad kommer nästa distribution av vacciner att ske. Samtidigt kommer en bok, ”100 frågor om Covid-19”, att ges till befolkningen i tre hälsozoner. Den är skriven på lingala och innehåller frågor, som ”vanligt folk” ställt till läkare, gällande sjukdomen, viruset och hur man skyddar sig. Vi tror att den kan få stor betydelse för befolkningens syn på sjukdomen. 

På måndag, 22 februari, öppna universiteten igen. Det innebär att våra två stipendiater, som läser medicin i Kinshasa återgår till studierna. Barnmorskestudenten har redan påbörjat vårterminen i inlandet. 

 

Våra två stipendiater, som på måndag återgår till medicinstudier i Kinshasa.

Tack för alla bidrag som möjliggör dessa insatser!

2020-12-31 Tack för ditt bidrag under 2020!

Årets sista vaccindistribution ägde rum den 17 december. På några av de platser där MAF planet landade och levererade vaccin och material, uttryckte barn och vuxna sin tacksamhet för denna leverans! På en plats, väster om Mimia, samlades barnen kring piloten, och sjöng ”Merci, merci, merci”! Det betyder ”Tack, tack, tack”! Piloten, som är född och uppvuxen i Kongo, kunde leda deras sång med sitt deltagande! I sidokolumnen, till höger, finns en länk till MAF:s Fb, följ den och upplev sång och dans!

I kontakter med hälsovårdspersonalen vid sjukhuset Mimia, framkommer att de förstår och uppskattar värdet av vårt bidrag. De får också del av en sorts ”undervisning på distans”, eftersom deras rapporter granskas och korrigeringar görs. Misstag och fel förklaras för dem och med tiden blir misstagen färre!

Elever och studenter har nu jullov på obestämd tid! P.g.a. ökning av antalet Covid-19 fall, har ytterligare restriktioner tillkommit. Folket i Kinshasa är oroliga för att drabbas av denna sjukdom. Och möjligheten att i Kongo få vaccin mot coronaviruset, är ytterst osäker. WHO har startat ett program, Covax, för att tillgodose även de fattiga ländernas behov av vaccinet. Ett samarbete med EU och Frankrike är påbörjat, men det är osäkert hur man kommer att lyckas med att skrapa ihop de pengar som behövs! Men, som så ofta nämnts detta år, det är oerhört viktigt att fortsätta med de basala sjukvårdsinsatserna, så att inte hela sjukvården faller ihop! Och det är ju vad vi gör! Vi har försett många hälsovårdszoner med vaccin och material som sprutor och spetsar. Ett material som garanterar barns och kvinnors hälsa.

Tack till er alla för bidrag under 2020! Vi fortsätter in i 2021 – allt för att bidra till barns och kvinnors hälsa i det inre av Kongo!

Vi önskar er alla Gott Nytt År 2021!

Fotot nedan visar representanter för barn och kvinnor i Mimia! De vill dela med sig av sin skörd; avocados, kokosnötter, ris och sötpotatis! Ditt bidrag gör skillnad för många i Kongo!

 

2020-12-08: Kongos kris förvärras varje månad!

Coronaviruset finns i landet, men skapar inte samma dramatiska sjukdomsbild där som i västvärlden. Landet var helt stängt några månader, men öppnades succesivt i augusti igen. Intressant är att läsa om de restriktioner som fortfarande gäller; innan man får gå in på ett kontor, in i en affär eller annan allmän plats, skall händer tvättas och spritas, munskydd skall användas och avstånd till andra respekteras. För den som vill resa till inlandet, skall aktuellt testresultat uppvisas. För resenärer som lämnar landet och för de som kommer in i landet, skall test tas. Frågan är, hur det kommer sig, att det är så få fall i landet! Kan det hänga ihop med att drygt 50 % av befolkningen är under 15 år? Kan det finnas ett samband med att det i landet finns ett stort antal olika virus och bakterier, som skapat en annan immunitet hos människorna och som kan vara till skydd för dem nu? Framtiden skall ge oss svaren!

En följd av att landet var stängt några månader, inklusive alla skolor, är det som nu börjar märkas; studieresultaten! I Kongo gavs ingen undervisning på distans, alla elever och studenter förväntades själva, utan handledning, läsa in de kurser som föll bort. När en grupp studenter på den medicinska fakulteten vid ett universitet i Kinshasa, kom till tentamensperioden för det läsår, som skulle ha avslutats i våras, gick det inte så bra! Av de 160 studenter som går det femte året av åtta, klarade sig 20 vid första tentamensförsöket! Bland de 140 som underkändes, finns två som får del av stipendium via Motema. Louisie och Emmanuel. Eftersom vi har regelbunden kontakt med dem, vet vi att de arbetar flitigt och är två personer som har stora förutsättningar att klara studierna och blir goda läkare! Nu pågår omtentamen och nästa vecka får vi besked om hur det gått!

Den ekonomiska och sociala krisen har båda förvärrats det senaste året. Landets president höll ett tal till nationen i söndags och informerade om hur han vill förbättra denna situation. Han vill bilda en ny regering, med andra samarbetspartner, alltså tillsammans med andra politiska partier än de han i dag samarbetar med. Det är ett stort risktagande han gör! Han skulle kunna bli ”utsparkad” av nuvarande partner och landets situation skulle då bli än värre!

Vi fortsätter våra insatser via Motema, för att förbättra kvinnors och barns hälsa! I den satsningen ingår även stipendier till en elev som utbildar sig till barnmorska och två studenter som utbildar sig till läkare. Och så denna viktiga insats; distribution av vacciner! Varje kvartal får Mimia området och fem andra områden i grannskapet del av vacciner för barn upp till 1 års ålder och för gravida kvinnor. Utan den insatsen, skulle vi få många rapporter om allvarligt sjuka barn i mässling, polio, kikhosta, stelkramp m.fl. sjukdomar och gravida kvinnor skulle drabbas av stelkramp!

Nästa vecka kommer årets sista vaccindistribution till Mimia!

Tack för din medverkan! Utan den skulle färre barn och kvinnor få del av denna viktiga insats!

 

2020-10-06: Senaste nytt från Mimia

Så här såg det ut i lördags, 3 oktober, i MAF hangaren i Kinshasa! Det stora planet packades och det var en utmaning att få med alla kartonger! Det krävde både samarbete och kompetens!  En  flygning med vacciner till Mimia och två andra platser förbereddes.

Efter någon timme kom planet iväg och landade efter nästan tre timmar på den nyligen iordningsställda landningsbanan i Mimia! Det blev första gången, som det var ”skarpt läge”! Piloterna var nöjda och passade på att testa banans hållbarhet, genom att ta ut svängarna ordentligt längst ut i banans ände och vrida planet i rätt riktning igen. Övningarna följdes med stort intresse av alla byns barn!

Alla kartonger är urlastade i Mimia och kontroller sker mot följesedeln!

Planet innehöll vacciner, sprutor, spetsar och rapportformulär för en tre månaders period. Det var vacciner mot de vanliga barnsjukdomarna och stelkrampsvaccin för gravida kvinnor. En representant för PEV (=Programme Elargi de Vaccination), det statliga vaccinationsprogrammet fanns med på planet och gav instruktioner till sjukvårdspersonalen, som tog emot och kvitterade kartongerna!

Det är några veckor sedan regnperioden startade, men de mest kraftiga regnen har ännu inte kommit. Landningsbanan klarade av dagens test! I december blir det en ny test, då det kan bli något sämre förhållanden, då har regnperioden varat längre och vattnet har samlats lite varstans i skogen.

Situationen i Mai Ndombe provinsen och Mimia hälsozon, är fortsatt oförändrad då det gäller coronaviruset. Inga fall registrerade! Däremot är risken mera påtaglig då det gäller ebola viruset, den 11 epidemin i Kongos historia, pågår sedan 1 juni i området runt Mbandaka i Equateurprovinsen, norr om Mai Ndombe. Ca 20 mil nordväst om Mimia, fågelvägen, inne i Mai Ndombe, har läkare gjort en utryckning för att undersöka rapporter om misstänkta fall av Ebola. Igår kom en delrapport som sa, att det troligen inte rör sig om Ebola, men man väntar på testresultat från laboratoriet i Kinshasa.

Att bo i Kongo idag är förenat med många hälsorisker. Malaria, ebola, corona, filaria och många andra infektionssjukdomar finns i landet, plus andra svårbehandlade tillstånd. I Mimia området är alla barn och kvinnor glada och tacksamma för den hjälp som förmedlas via Motema! Och utan den hjälp som du är med och bidrar till, skulle befolkningen i detta område sakna den mest basala sjukvårdsutrustningen!

Tack för din hjälp! Den gör skillnad för många!

2020-08-12: Termitstackar och landningsbana

Vad är en termitstack? Termiter bor i en sorts stackar, som de producerar av lera, jord, cellulosa, saliv och spillning. De blir mycket hårda och har oftast formen av ett torn. Då termiterna har lämnat dem, kan de användas för att fylla ut gropar i marken och på vägar, de ger ett fast underlag, ungefär som grus används i Sverige.

 

Fotot visar en tom termitstack, intill en enkel kyrkobyggnad i en by.

 

Det har kommit foton från arbetet på flygplatsen Mimia. Skärpan är inte den bästa, men de visar att arbetet pågår för fullt.

Landningsbanan med arbetare - och naturligtvis intgresserade barn!

Det syns att landningsbanan redan är breddad.

 

2020-08-10: Senaste nytt om Mimia

P.g.a. coronaviruset har Kongo varit avstängt sedan mitten av mars månad och nu sker stegvis en öppning. På söndag skall kyrkorna åter få öppna och man kan fira gudstjänst, men inte flera än 50 personer får delta. Skolor och universitet öppnas igen. Det är tillåtet att resa mellan provinserna och även internationella flyglinjer öppnas stegvis. Det som utöver coronaviruset oroar Mai Ndombe nu är det 11:e utbrottet av en ebola epidemi i landet, denna gång i Equateurprovinsen, kring Mbandaka, nära Mimiaområdet. Den epidemin sprider sig och åtgärder planeras nu för att förhindra spridningen in i Mai Ndombe.

Även Mimia berörs av dessa förändringar och många frågor har kommit från personalen på sjukhuset! Inga fall av Covid-19 har presenterat sig vid hälsovårdsenheterna i Mai Ndombe, vilket ju är bra. När skolorna nu öppnas, skall alla tvätta händer och ta på sig munskydd, innan de får gå till sina klasser.

En mycket god nyhet: Tack vare samarbetet med MAF, USA gruppen, samt MAF i Sverige och Schweiz, får Mai Ndombes hälsozoner visst stöd i arbetet. Vacciner har distribuerats till 5 hälsozoner under drygt 1,5 år. Övriga 9 hälszoner har tyvärr inte fått vaccin transporterat på ett säkert sätt under samma tid. Så uppstod problem med landningsbanan Mimia! Den är för kort, för smal och framför allt för lerig under regnperioden och det hände att flygplan fastnade i ”potopoton” (=leran). Caravanen kunde inte längre gå ned där. Det medförde extra vaccinflyg till Mimia. Samtidigt som detta blev ett problem, hade MAF Schweiz skickat en fråga till MAF i Kinshasa, om det fanns något de kunde bidra med för att underlätta arbetet i Kongo! Och våra vänner, MAF piloterna, som hade identifierat problemet med landningsbanan Mimia, föreslog att MAF Schweiz kunde bidra till förbättring av banan! Vilket de accepterade! I lördags flög två piloter, med en arbetsledare, till Mimia. Med i planet fanns alla verktyg som behövs för arbetet, tvål och salt att betala kvinnorna med (de skall dra fram övergivna termitstackar som skall användas för att få ett fast underlag på banan) och pengar att betala männen med, de skall hugga träd och utföra liknande arbete. Efter en veckas arbete på landningsbanan under ledning av MAF killen, flyger de två piloterna till Mimia, denna gång med Caravanen, för att inspektera banan och godkänna den! Allt detta arbete finansieras av MAF i Schweiz! Detta är ett uttryck för värdet av samarbete och goda relationer och att ingen kan göra allt, det är bara tillsammans som vi kan nå goda resultat!!

Då det stora Caravan planet går till Mimia på lördag, kommer även en tekniker att vara ombord! Han skall stanna en vecka och arbeta med batterier och solpaneler, som ju hittills inte fungerat som det var tänkt! Men nu tror vi på att en förbättring skall bli av!! Jag hoppas kunna lägga in foton här, för att visa hur arbetet med landningsbanan avancerar!

Tack till er alla för det stöd ni ger och som möjliggör vår kontakt med Mimias befolkning!

 

2020-06-28: Leverans av vacciner och mediciner

För snart två veckor sen, tisdag den 16 juni, lyfte två MAF plan från Kinshasa mot Mai Ndombe. Ett av planen gick direkt till Mimia och det andra gick till tre andra platser, Bosobe, Oshwe och Kiri. Båda planen gjorde mellanlandning på Semendua för bränslepåfyllning. Planen var välfyllda med vacciner för en tre månaders förbrukning i de fem hälsozonerna Bosobe, Oshwe, Mimia, Kiri och Pendjua. Vår kontaktperson i Kinshasa, läkaren Baudouin Makuma var med på ett av planen.

Vad skulle vi göra utan detta samarbete med MAF? Utan MAF skulle många fler i Mai Ndombe provinsen bli sjuka utan möjlighet till behandling och flera barn skulle inte få tillgång till de vanliga barnvaccinationerna! Även om det pågår en Covid-19 pandemi i världen och en Ebola epidemi strax norr om Mai Ndombe, är det basala, vardagliga hälsovårdsarbetet ytterst viktigt! WHO och alla experter inom hälsovårdsarbetet lyfter det behovet om och om igen. Vi, med Motema satsningen, gör helt rätt!!

De senaste månaderna har tillförseln av el till belysningen i operationssal och inom sjukhuset på Mimia krånglat. Ett problem som inte är lätt att åtgärda på distans! Piloten i det flygplan som levererade vaccin till Mimia, gjorde en insats för att få ordning på detta! Han accepterade att stanna längre tid än vad flygningen krävde och arbetade under direktkontakt med den tekniker som senast installerat batterier och utrustning. Men det lyckades inte! Felsökning är därefter gjord och två experter tror sig nu ha kunnat diagnostisera felet! Om någon vecka skall en expert flygas till Mimia, med nytt material för att åtgärda problemet. Han kommer att stanna kvar den tid som behövs, för att eltillförseln skall fungera igen. MAF kommer alltså att göra två flygningar till Mimia, en för att leverera material och expert och den andra för att hämta experten igen och flyga honom till Kinshasa! Den insatsen finansieras av Equmeniakyrkan.

Barnmorskeeleven är hemma under sin ferie och kommer att återvända till Bokoro någon gång i slutet av augusti. Den 16 juni transporterades inte bara vaccin till Mimia, även mediciner och sjukvårdsmaterial fanns i planet. Vår insats fortsätter; vaccinleverans, stipendier, material och medicintillförsel.

Alla delar av vår insats är uppskattade! Ofta kommer mail från Mimia med uppskattande ord, för det vi tillsammans gör.

Tack till alla som bidrar till att vår insats kan fortsätta!

Här är några foton från tisdag den 16 juni:

 

Ännu en kartong skall in i planet!

Avstämning i Kinshasa innan flygningen startar

Levererade kartonger i regnskogen med värdefullt innehåll! 

2020-05-23: Förebyggande Coronainsats i Mimia!

Tidigt på tisdag morgon den 19 maj, åkte läkaren Baudouin Makuma till den nationella flygplatsen Ndolo i Kinshasa, i en bil fullpackad med ”corona material”. I MAF hangaren på flygplatsen var verksamheten redan igång. Piloten gjorde sina regelbundna kontroller av flygplanet inför dagens flygning och andra MAF anställda förberedde dokument för ”Luftfartsverket” och plockade fram det corona material som redan hade transporterats till hangaren. Planet packades med material, som levererades till Mimia, för att användas på fyra olika platser i Mimia hälsozon. Alla hjälptes åt med att lasta in materialet! För att få rum för allt, fick kranarna till hinkarna för handtvätt, skruvas av och monterades sedan på plats vid ankomsten till Mimia!

Mimia hälsozon blev den första i Mai Ndombe provinsen att ta emot det material som hälsoministeriet beslutat skall finnas i varje hälsozon, för att bekämpa spridning av viruset corona. Det skall finnas möjlighet att tvätta händerna, att informera befolkningen om smittorisker, att erbjuda munskydd och att kontrollera kroppstemperatur, utan att vara i närhet av någon. Sedan den 10 mars har det diagnostiserats 2025 fall av Covid-19 i hela landet, de flesta i huvudstaden, drygt 100 i hamnstaden Matadi och övriga fall i de östra delarna av landet. Ett tydligt åtgärdspaket är satt i funktion sedan några veckor tillbaka. Alla skolor och universitet är stängda i hela landet, samlingar med flera än 20 personer är förbjudna och därmed är också alla kyrkor stängda. Alla skall bära munskydd och man skall respektera avstånd till andra, detta främst i huvudstaden. Ingen får lämna huvudstaden utan tillstånd, hälsotest görs innan avresa och vid återkomst av de som får tillstånd. All transport är förbjuden från huvudstaden ut till landet, endast material får transporteras. Alla internationella flygningar från corona drabbade länder är förbjudna. Vissa flygningar görs, men då med specialarrangemang, exempelvis för att flyga hem utländska medborgare.

MAF hade alltså fått tillstånd att göra denna flygning till Mimia, eftersom det handlade om att leverera material för corona bekämpning. Läkaren Baudouin Makuma var tvungen att ansöka om tillstånd att åka med i planet. Både pilot och läkare blev noggrant hälsotestade innan de lämnade Kinshasa!

Väl framme i Mimia togs materialet emot med stor glädje och många ”TACK”! Baudouin Makuma fick också möjlighet att prata med hälsovårdspersonalen om arbetet och specifikt om bidraget från Sverige, genom Motema!

Något misstänkt fall av Covid-19 finns inte i Mimia hälsozon. Tisdagens transport var en förebyggande insats! Nu kan personalen informera befolkningen om coronasmittan. Den dag någon misstänks vara smittad, vet personalen vad de skall göra och hur de skall agera! Det är detta som är en förebyggande insats! Att förbereda i god tid, innan en oönskad skada inträffar!

Tack till er alla, som bidrog till tisdagens leverans!

 

Här är några foton från tisdagens leverans av coronamaterialet:

Piloten planerar hur materialet skall lastas in i planet.

Allt material fick plats, efter noggrann planering!

Läkaren Baudouin och piloten Emmanuel är klara att flyga!

Läkaren Baudouin visar hur ställningen för handtvätt skall monteras!

2020-05-06: Corona spridning  i Kongo gör att vi måste agera nu!

Coronaviruset har nått hela världen och vi är alla berörda på något sätt. Svårast är det för länder med bristande hälso- och sjukvård, med hög barna- och mödradödlighet samt fattig befolkning. Ett sådant land är Kongo! Som dessutom saknar infrastrukturer, vilket gör det svårt att nå hela befolkningen med information och material! Detta känner vi alla väl till, vi som ger stöd via Motema till Mimia, långt inne i regnskogen!

Coronaviruset har nått Kongo! Sedan den 10 mars, då det första fallet diagnostiserades, har antalet fall av Covid-19 patienter i Kongo ökat och de sista dagarna har en markant ökning skett. Ca 95 % av fallen finns i Kinshasa, men det kommer allt flera rapporter om misstänkta fall i landet. Tisdag den 5 maj fanns totalt 797 fall i Kongo, varav 744 i Kinshasa.

Landets hälsominister har tillsammans med WHO och representanter för Världsbanken skissat på en strategi för att bekämpa spridningen i landet. Det finns en lista över det basala material som behövs, för att hälsovårdspersonalen skall kunna informera befolkningen om viruset och snabbt kontrollera en persons hälsa och ta ställning till hur de skall behandla en misstänkt smittad person. Problemet är naturligtvis att kunna betala materialet och transportera det till alla hälsozoner! Risken är stor att isolerade platser som Mimia, kommer längst ner på prioritetslistan då det gäller att finansiera detta!

Därför har vi beslutat att avsätta pengar för inköp av material och för transporten till Mimia! Den preliminära planen är att MAF gör en extra flygning till Mimia, med material avsett för fyra platser i området. Läkaren Baudouin Makuma kommer att finnas med på planet och får då också tillfälle att prata med läkare och hälsovårdspersonalen på Mimia, om vårt stöd till hälsovårdsarbetet. Det är något osäkert när flygningen kan ske, eftersom det ”lilla” planet som skall användas just nu är ”inne för en liten reparation”. Efter besöket på Mimia, kommer foton att läggas in här!

Du som vill delta i bekämpningen av coronaviruset i Mimiaområdet är välkommen att ge en extra gåva! Du kan ge den via Swish eller bankgiro, information finns här till höger!

Tack för din gåva!!

 

2020-03-18: Tack för bidrag till fortsatt vaccindistribution!!

Årets första distribution av vacciner till Mimia ägde rum i fredags, den 13 mars! Det är oerhört viktigt att arbetet fortsätter. Den planering som skall göras innan varje distribution, hade gjorts i god tid. Först görs en reservation av flygplan och pilot, efter att MAF Sweden gett sitt klartecken av finansiering. Därefter informeras PEV ansvarig i Inongo om att en transport av vacciner till Mimia hälsozon kommer att ske och datum anges. En beställning av en viss mängd vacciner, motsvarande ett kvartals användning, skickas från Inongo till det nationella PEV kontoret i Kinshasa. Där plockas beställningen fram och lagras i speciella kylrum, tills de skall transporteras till MAF planet. En tjänsteman på PEV får i uppdrag att följa med på flygningen, för att rapportera och övervaka att alla kartonger med vacciner och material verkligen lämnas till Mimia hälsozon! MAF personal i Kongo, meddelar vilken tid alla skall infinna sig på morgonen, den dag då flygningen äger rum!  

Denna planering görs av läkaren Baudouin Makuma, som också deltog i distributionen i fredags, eftersom det var årets första. Han skickade några foton, som han tog vid landningen på Mimia. Lördag den 21 mars, kommer fyra andra hälsozoner i närheten att få sina vacciner levererade. Då är det Caravanen, det större MAF planet, som används. Eftersom landningsbanan i Mimia är kortare och mitt inne i regnskogen, är risken stor att det inte går att landa med det stora planet under regntiden och därför valde man att ta det mindre planet till Mimia. Vi har förhoppningar om att detta kommer att ändras inom kort, alltså att det stora planet kan gå till Mimia också, något som skulle minska kostnaderna. 

Ansvarig för PEV på nationell nivå är en läkare, en kvinna! Hon har tidigare arbetat i Mai Ndombe provinsen och känner till de olika utmaningar som hälsovården har, för att erbjuda god vård till hela befolkningen! Då hade hon ställt frågor om hur det gick att transportera material till Mimia. Svaret; ”via båt på den slingriga floden Lokoro”! Hon drog då den korrekta slutsatsen att vaccin skulle förstöras under en sån transportsträcka. Hennes kollegor informerade henne att ”det är inget problem, eftersom ´svenskar´ finansierar flygtransport av vacciner till Mimia”. Nu, på plats i Kinshasa, fick hon rapport om att en flygning skulle gå till Mimia i fredags. Då ringde hon till Baudouin Makuma och uttryckte sin glädje och tacksamhet för att denna finansiering fortsätter! Hon bad honom tacka alla svenskar och alla givare som gör detta möjligt! 

”PEV = Programme élargi de vaccination”, det utökade vaccinprogrammet som Kongos hälsoministerium ansvarar för, i samarbete med olika internationella givare. 

Fotot visar den pilot som flög vaccinerna i fredags. Han lyfter ut en kartong innehållande bl.a. vacciner mot Gula febern och Mässling. De vita frigolitkartongerna innehåller också kylblock, som garanterar vaccinernas hållbarhet i 72 timmar.

 

2020-01-04: Vi fortsätter enligt planerna

När vi nu ser tillbaka på 2019, kan vi konstatera att de insatser som planerades för året, alla har genomförts! Så har samarbetet med MAF Sweden medfört att vaccin har distribuerats tre gånger till Mimia (och även till fyra andra hälsozoner, gränsande till Mimia), sjukvårdare i Mimia hälsozon har fått del av två veckors kompetensutbildning och internetuppkoppling har möjliggjorts! Våra egna insamlingar har möjliggjort för två medicine studerande att fortsätta studierna vid ett av de bästa universiteten i landet och för en barnmorskestudent att fortsätta sin utbildning vid en skola i inlandet, och att medicin- och materialinköp för sjukvården har gjorts två gånger under året.  

De gåvor som skänks till Motema kommer fram till Mimia! Det sker inga avdrag för administration i Sverige, Handelsbanken i Sverige fortsätter att sponsra arbetet, men i Kinshasa får vi betala bankavgifter. I december var vi inbjudna till nogap, för att möta deras kunder och informera om Motema. Då genomfördes också revision av 2019 års bokföring och verifikationer, som godkändes utan anmärkning! Vi tar det godkännandet som ett bevis för att du kan tryggt fortsätta att ge dina gåvor och vara övertygad om att de används på rätt sätt!  

Allt arbete i Sverige sker ideellt, vilket gör att alla gåvor sänds till Kongo!

Du är välkommen att fortsatt ge stöd till Motema, som bidrar till att människor i det isolerade Mimia området känner hopp, att kvinnor inte behöver betala för sin förlossning, inte heller om det behövs att kejsarsnitt görs, att barn och gravida kvinnor vaccineras! Och – det som kanske är av ännu större värde, är kontakten mellan Sverige och Mimia! Vetskapen om att människor utanför Kongo känner till deras situation och bryr sig om dem, kan inte mätas eller värderas i pengar!  

Tack till er alla för att ni bidrar till att ge hopp till människor i ett isolerat område, bortom alla vägar i det inre av Kongo!

  

 

2019-12-31: Gott Nytt År 2020! 

Vi har fått färska hälsningar från Mimia! Läkare, barnmorskan och sjukvårdare uttrycker sin tacksamhet över all hjälp under året 2019!

Nu är de speciellt tacksamma över att internetuppkopplingen fungerar igen! De ser skillnad i kvalité vad gäller olika sorters batterier och annan utrustning, som går från solpaneler till batterierna! Så är de glada för det fortsatta stödet så att kvinnor kan komma till sjukhuset och bli förlösta utan att behöva betala! I en fattig miljö där det är ytterst lite pengar i omlopp, betyder detta ibland skillnad mellan liv och död! Våra hälsningar och vårt bidrag medför hopp för denna befolkning!  

Vi har alltså under det gångna året bidragit till att ”göra skillnad” för en befolkning på drygt 62 000 i det inre av Kongo! Ett område som är isolerat och svårtillgängligt. Under året har vi bidragit med ca 64 000 kronor till våra tre stipendiater, med ca 54 000 kronor för inköp av sjukvårdsmaterial och mediciner och med ca 10 000 kronor till inköp av material till solpaneler och annan teknisk utrustning. Nästan 176 000 kronor har kommit in under året till Motema kontot! Vi har alltså ökat vår insamling och vårt stöd detta år i jämförelse med 2018!  

Låt oss fortsätta att under 2020 sprida hopp i Kongo! Varmt TACK till er alla!

 

2019-12-14

Nyheter från Mimia!

Nu lyser det dygnet runt på sjukhuset i Mimia igen! Under den gångna veckan har en tekniker avslutat arbetet med att återställa och ersätta alla skadade delar och även avslutat kompetensutbildningen för två tekniker, en från Mimia och en från Ipope. Kostnaden för detta arbete har tagits i sin helhet av Equmeniakyrkan i Sverige. Personalen på sjukhuset, sjukvårdare och läkare, är alla imponerade av kvalitén på det nya materialet! 

Det har kommit rapporter om att arbetet med att reparera sjukstugan i Ipope pågår för fullt. För snart ett år sedan kunde ni läsa om att en ny operationslampa levererats dit. Det vi kunde konstatera vid vårt besök i augusti i år, var att huset, tak och väggar, behövde förstärkas, för att operationssalen skulle vara i det skick som man kan kräva en operationssal!! Ytterligare rapporter om det arbetet kommer förhoppningsvis innan jul! 

På måndag, 16 december, fylls vaccinförråden på i Mimiaområdet. Det MAF plan som hämtar teknikern och tar honom till Kinshasa igen, är vid ankomsten till Mimia fyllt med vaccin. Livsviktig last! Vaccinet förhindrar t.ex. mässlingsepidemi i området! I övriga delar av Kongo har det under året dött tusentalsbarn i mässling, i de delar som inte fått vaccin.  

Vi fortsätter det arbete vi påbörjat: att bidra till förbättrad hälsa för barn och kvinnor i Mimia området! Ett viktigt och uppskattat arbete! Tack till er alla!

Tekniker och elever installerar nya batterier.

 

2019-11-08

Mimia idag 

Arbetet har fortsatt under hösten, med nya patienter, ny läkare och nya utmaningar! En av de läkare som tjänstgjorde i Mimia hälsozon förflyttades i augusti till en hälsozon söderut och under några veckor fanns endast en läkare i tjänst. Detta var naturligtvis inte bra! Men sedan någon vecka tillbaka finns ytterligare en läkare i tjänst med placering på sjukhuset.

En ny utmaning är att MAF piloterna inte vill gå ned med det stora planet, som tar ca 1200 kg last, på landningsbanan i Mimia. Det försvårar all transport och fördyrar den, eftersom de plan som nu kan gå ned i Mimia tar endast ca 425 kg. Detta berör exempelvis vaccintransporterna. Att piloterna inte vill gå ned med det stora planet, beror på att landningsbanan är ”svår”; den gör en sväng i ena änden och då skogen finns alldeles intill banan, upplevs den ofta både för smal och för kort. Vi hoppas att detta skall kunna åtgärdas, men behöver instruktioner från piloterna och villiga arbetare, som kan förändra landningsbanans utseende! 

En annan, ny utmaning är effekten av ett tropiskt oväder med ”regn, åska, blixt och dunder”, för några veckor sen. Resultatet blev att strömförsörjningen till belysning på sjukhuset, till operationslampan och till internetapparaturen är bruten. Den fungerar dagtid, då solen lyser på solpanelerna och apparaturen kan kopplas direkt, men den fungerar inte på natten, då batterierna är utslagna. Den senaste veckan har ett intensivt arbete pågått, med planering av en insats för att återställa strömförsörjningen! Batterier och annat material skall köpas i Kinshasa, transporteras med MAF plan (se ovan) och installeras. Samtidigt som en tekniker är på plats, skall han ge en sorts ”kompetensutbildning” till de lokala tekniker som är ansvariga för kontroll av solpaneler, batterier och all utrustning knuten till strömförsörjningen. Equmeniakyrkan (samarbetspartner till den lokala kyrkan CEBU) i Sverige har lovat att finansiera detta arbete. 

I mitten av september genomfördes en vaccintransport, med det lilla planet. Om ca 2 veckor skall de två läkare som föreläste för 30 sjukvårdare i augusti, återkomma för att följa upp arbetet! De skall då besöka sjukvårdarna, i deras arbetssituation och se hur de har kunnat tillämpa de nya kunskaper de fick i augusti. Båda dessa aktiviteter finansieras av MAF Sweden. 

De studenter som får stipendium via Motema är nu igång igen efter sommaruppehållet. Det är de två medicinstudenterna i Kinshasa och en barnmorskeelev på skolan i Bokoro. 

Läkare, studenter, kvinnor och barn från Mimia hälsar till alla i Sverige! Vår insats får en otrolig effekt inom ett område stort som Värmland med drygt 60000 invånare. Tack till er alla som bidrar på olika sätt!

 

2019-08-22

Mimia besök under tre dagar!

Vi har besökt Mimia! Under tre dagar fanns vi där! Vi mötte läkarna! Vi mötte barnmorskan! Vi såg medicinlagret! Vi såg sjukhuset och de nyförlösta kvinnorna! Vi var där då Internet installerades. Vi mötte de 30 sjukvårdare som deltog i den kompetensutbildning, som de saknat sedan 12 år tillbaka!

Kompetensutbildningen för de 30 sjukvårdarna pågick under två veckor. På schemat fanns Lepra, Tuberkulos och Kvinnors hälsa. Den kursen, liksom internet utrustningen och installationen finansierades av MAF Sweden.

Alla är tacksamma och glada över den hjälp som förmedlas.

Den 14 september sker nästa vaccindistribution, bl.a. till Mimia. Det är MAF Sweden som finansierar den distributionen.

Några foton från vårt besök:

Parabolen på plats!

Nybliven mor efter nattens kejsarsnitt!

Vår barnmorskeelev tillbringade sommarlovet i sin hemby, Mimia

 

Läkaren Godé föreläser om Kvinnors hälsa

De två föreläsarna, José, ansvarig för Lepra och Tuberkulos bekämpning i provinsen och Godé, ansvarig i provinsen för arbetet att förbättra kvinnors hälsa.

Barn på Mimia som hälsar till alla i Sverige!

 

2019-07-20

Nu planeras nästa steg!

 

Vi går nu vidare med kompetensutbildning och installation av internetutrustning på Mimia!

Måndag den 5 augusti kommer den stora MAF Caravanen  att landa på Mimia med värdefullt innehåll: Allt som behövs för att internetuppkoppling skall bli möjlig, material för ett 30 tal deltagare i en 10 dagars kurs, två föreläsare från Inongo och vår kontaktperson, läkaren Baudouin Makuma! Dagen därpå vänder Caravanen åter till Kinshasa efter att IT teknikern gjort sitt arbete och internetuppkopplingen fungerar! Det är vår förhoppning!

Kompetensutbildningen pågår i 10 dagar och sjukvårdarna skall få bättre kunskap om hur kvinnors hälsa förbättras, hur sjukdomar undviks under graviditeten, hur de kan upptäcka lepra och tuberkulos hos patienter som kommer till deras vårdenheter. Efter avslutad kurs återvänder de till sina vårdenheter och föreläsarna blir hämtade med ett MAF flyg, för resan till Inongo.

 

Samtidigt som detta äger rum, kommer Agneta och Gunnar att besöka Mimia! Under tre dagar möter vi läkare, personal, vänner och patienter, vi kommer att kunna ge en hälsning till kursdeltagarna och vi kommer att samtala med läkarna och sjukvårdarna om deras arbete. Efter besöket på Mimia deltar vi i kyrkans 100 års jubileum på en plats som heter Bendela och ligger väster om Mimia, inte långt från staden Bandundu.

 

Mimia ligger ca 1300 km fågelvägen från Ebolaepidemins center, så risken för smitta i samband med denna epidemi är ytterst liten. Men för framtiden finns inga garantier för att en liknande epidemi inte uppstår i Mimias närhet. Byn ligger inne i regnskogen och folket lever i nära gemenskap med de vilda djuren i skogen.

 

WHO:s beslut om att utlysa ett internationellt nödläge i Kongo, p.g.a. Ebola epidemin, påverkar landet. Men det arbete som vi deltar i på Mimia, kan beskrivas som en insats för att motarbeta epidemier som får så dödliga konsekvenser! Vi förbättrar kvinnors och barns hälsa, vi erbjuder folket förebyggande insatser med vaccinationer och befolkningen får veta hur man skyddar sig mot smitta av olika slag och de får lära sig att magi (ndoki) inte förklarar dödliga sjukdomar, de får lära sig att det finns virus och bakterier! Så allt det vi gör tillsammans med hälsovårdspersonalen i Mimia området har stor betydelse, nu och för framtiden!

 

2019-06-17

MAF garanterar vaccintillgången i Mimia!

 

Nu har den första insatsen via svenska MAF ägt rum! Distribution av vaccin till Mimia ägde rum fredag den 7 juni. Med samma flygning distribuerades vaccin till fyra andra hälsozoner i nordöstra Mai Ndombe provinsen. Vi spakarna i det stora MAF planet, med 876 kg last, satt den vane och i området välkände piloten Dan Carlsson. Vår kontaktperson i Kinshasa, läkaren Baudouin Makuma fanns med på planet, liksom en representant för statens vaccinationsprogram, PEV. Tack vare PEV ges vaccinet gratis och det garanteras att varje plats får rätt mängd och rätt sorts vaccin. I lasten fanns också spetsar, sprutor, registreringsblanketter och skräpuppsamlare! Vaccinet togs direkt till kylutrymmen och är i viss mån nu transporterat ut till avlägsna byar där barn och kvinnor redan vaccinerats.

 

Vaccin för barn, nyfödda och upp till fem års ålder, samt vaccin till gravida kvinnor fanns med i vaccinlådorna. Detta ger skydd mot mässling, polio, tuberkulos, difteri och andra smittosamma sjukdomar. Gravida kvinnor får vaccin mot stelkramp som förhindrar allvarliga sjukdomstillstånd under graviditeten.

 

Just nu pågår en allvarlig mässlingsepidemi i stora delar av Kongo. Det är flera diagnostiserade fall och även flera döda i denna epidemi, än i den dödliga Ebola epidemin i nordöstra delen av landet. Experter bedömer att mässlingsepidemin beror på den dåliga distributionen av vaccin, på att man inte kan förvara vaccinet kallt och att befolkningen är ovan vid att få sprutor!

 

De förebyggande insatserna och vårt stöd till hälsozonen Mimia, garanterar att epidemier av olika slag inte uppstår i området och att befolkningen har en vana vid hälsovårdsinsatser!

Allt för att på sikt bidra till en förbättrad hälsa bland kvinnor och barn och befolkningen i sin helhet!

 

Vid det korta besöket på Mimia, fick Baudouin Makuma möjlighet att samtala med ansvarig läkare för sjukhuset och kunde berätta om de insatser som nu planeras. Den informationen togs emot med glädje och läkare och befolkning ser fram emot nästa besök!

 

Tack till er alla för era bidrag!!

Vaccinlådor lastas av planet under barnens intresserade blickar!

Piloten Dan Carlsson har utfört sitt uppdrag och skall strax lyfta från Mimia

 

2019-05-23

Motema har en ny samarbetspartner från denna månad! Läs under fliken Partners!

 

2018-12-28: Gott Nytt År 2019!

Nu avslutas snart detta år 2018. Vi har gjort stora insatser och ni har alla varit generösa!

Drygt 94 000 kronor har skänkts till Motemas konto under 2018! Av dessa har drygt 50 000 överförts till våra tre stipendiater (en barnmorskestudent och två läkarstudenter), drygt 20 000 har överförts till inköp av mediciner och sjukvårdsmaterial och 12 000 har överförts till inköp av utrustning, solpaneler och annat material till sjukhuset.

Det är en fantastiskt fin hjälp vi bidragit till! Sjukvårdspersonal, kvinnor, barn, bybefolkning och studenter är tacksamma!

Nu får vi ta sats inför 2019 och förhoppningsvis skall vi kunna fortsätta vår hjälpinsats!

Situationen i Kongo är just nu mycket kaotisk, presidentval skall hållas på söndag, men det kommer ständigt nya beslut och direktiv från valkommissionen. För den som är intresserad, finns information att läsa på Agnetas blogg, adressen finns i spalten till höger; albloggbok o.s.v.

Än en gång; Varmt Tack för alla gåvor under detta år!

En iscensatt operation efter avslutad installation av lampa och solpanel!                               

Fullastat MAF plan med piloten längst fram! Snart på väg!

Planet har landat i Ipope och materialet fördelas för transport!

Transporten från planet till sjukstugan har börjat!

Sjukstugan redo att ta emot allt material! Gamla solpaneler 

på taket, går till en frys för vaccinförvaring.

 

2018-12-19: Motema i Sändaren

Lördag den 1 december blev en dag med stor glädje för befolkningen i de isolerade byarna Mimia och Ipope. De två byarna ligger i nordöstra delen av Mai Ndombe provinsen i Demokratiska Republiken Kongo (DRK), ca 60 mil fågelvägen, nordost om Kinshasa.

Ett stort MAF (Mission Aviation Fellowship) plan lämnade Kinshasa tidigt på morgonen. Det var fyllt med material till de två platserna; solpaneler, batterier, kablar, en nyrenoverad operationslampa, ett tiotal kartonger med mediciner, 18 banankartonger fyllda med förbandsrullar, en tekniker som skall installera solpaneler och lampa i en sjukstuga i Ipope, två läkare som övervakade transporten till de två platserna och uppmuntrade sina kollegor på Mimia sjukhus.

Sjukstugan i Ipope, ca 6 mil öster om Mimia, har de senaste veckorna reparerats, så att solpaneler och operationslampan skall kunna installeras och hänga kvar sen de monterats!

Det enda sättet att snabbt ta sig till dessa byar, är att flyga. Annars kan man ta sig till fots, med cykel eller motorcykel i kombination med flodresor, resor som skulle ta 1 - 2 veckor om man startar i Kinshasa!

Upptagningsområdet för sjukhuset i Mimia är lika stort som Värmland till ytan, men mera glesbefolkat. Två läkare ansvarar för hälsovården i området och dessutom finns 1 utbildad barnmorska och några sjukvårdare som lärt sig utföra akuta operationer. En operationsutbildad sjukvårdare är placerad i Ipope och har redan utfört ett antal kejsarsnitt och andra akuta operationer i ljuset av en fotogenlampa eller ficklampa! Riskerna för komplikationer är stora då en operation utförs i sådant ljus! Betydligt mindre risker då ingreppen utförs i ljuset från en ”riktig” operationslampa!

Lördagens insats var möjlig tack vare ett samarbete mellan flera organisationer, en myndighet i DRK och privata aktörer; CEBU (baptistsamfundet i området), Världsbanken, företaget Nogap i Sverige, MAF, ett holländskt par, Hälsoministeriet i DRK, Equmeniakyrkan i Sverige och dess medarbetare i DRK, en ingenjör, tidigare missionär i området och flera privatpersoner som skänkt ekonomiska bidrag för att bidra till förbättring av hälsovården i Mimiaområdet. 

CEBU har det operativa ansvaret för Mimia hälsozon och många av de anställda inom sjukvården är medlemmar i församlingarna. Världsbanken finansierade reparationen av sjukstugan, som byggdes på 70-talet med Sida medel, förmedlat via Svenska Baptistsamfundet. Företaget Nogap inspirerade till satsningen ”Motema hjälper Mimia” och ger fortsatt stöd till hälsovårdsarbetet i Mimia, tillsammans med flera privatpersoner. Ett holländskt par, som sommartid bor i Sverige, har tillverkat och transporterat förbandsrullarna till Sverige. MAF piloten accepterade att arbeta en lördag och göra en ansträngande flygning med flera mellanlandningar, till det isolerade området! Flygfältet i Mimia ligger inne i regnskogen och eftersom det nyss regnat, fastnade hjulen i det mjuka underlaget! Flygplatsen i Ipope ligger på savannen och erbjöd inga landnings- eller startproblem. Hälsoministeriet är arbetsgivare för de två läkarna och ger också en liten lön till ett antal sjukvårdare i området. Equmeniakyrkans satsning ”Hälsa för alla i Kongo” bidrog med viss finansiering och bidrar också till andra insatser i området.  Den pensionerade missionären och ingenjören har fortfarande stor del av sitt hjärta i området och har tidigare även bidragit till att operationslampan i Mimia fungerar felfritt.

Då Equmeniakyrkans satsning ”Hälsa för alla i Kongo”, inte når de uppsatta målen för att förbättra hälsovården, kvinnors och barns hälsa, är det en stor förmån att kunna samarbeta på det sätt som skedde denna lördag! Då våra missionsinsatser inte räcker till, är det viktigt att söka andra samarbetspartners och vara villig att samarbeta! Det är en fantastisk upplevelse att få känna delaktighet i denna insats! Människorna i Mimia och Ipope fascinerades av allt detta och undrar hur det kommer sig att folk så långt borta bryr sig om dem och tackar Gud för hans omsorg!

2018-12-13: Revision utförd

I tisdags var vi inbjudna till Grötmingel på Nogap i Västerås. Vi fick presentera arbetet för ett 30 tal av deras kundrepresentanter, svara på frågor och peka ut Mimia och Ipope på Kongokartan. Men främst genomfördes revision av senaste årets bokföring och verifikationer. Vi blev godkända utan anmärkningar! Så – du kan fortsätta att ge dina gåvor och vara trygg i tanken att de används på rätt sätt!

2018-12-13: En stor dag i Mimia och Ipope

Lördag den 1 december hände det: ett stort MAF plan lämnade Kinshasa tidigt på morgonen, för att flyga till Mimia och Ipope! Det var fyllt med material till de två platserna; solpaneler, batterier, kablar, en nyrenoverad operationslampa, ett tiotal kartonger med mediciner, 18 banankartonger fyllda med förbandsrullar och teknikern som skulle installera solpaneler och lampa i sjukstugan i Ipope. De senaste veckorna har sjukstugan reparerats, så att solpaneler och operationslampan skall kunna installeras och hänga kvar sen de monterats!

I Mimia hade det nyss regnat, så planets hjul fastnade i leran! Men eftersom det var två piloter med, kunde de komma loss. Dessutom var planet lättare då det skulle lyfta därifrån, eftersom medicin- och förbandskartonger lastades av där. Flygfältet i Ipope, ligger på savannen, så där var det inga problem, men det var gråa moln över hela området.

Teknikern stannade kvar i Ipope och har nu återvänt till Kinshasa, efter att ha installerat solpaneler och operationslampan. Han var imponerad av svenskarnas vilja att hjälpa människor i en by så långt borta! Och visst är det något speciellt över att kunna delta i ett arbete som detta! Sjukvårdare och befolkningen i Ipope gläds över att ha en fungerande operationslampa, som kommer att underlätta genomförandet av operationer och kejsarsnitt. Även läkarna i Mimia uppskattar den nya lampan! De ser ju folkets och kvinnornas behov av bra sjukvård.

Befolkningen i Mimia och Ipope, de två läkarna, en tekniker från Kinshasa och vår kontaktperson i Kinshasa, samt kvinnor i området – alla hälsar och tackar givarna för en generös insats!

OBS: Foton kommer senare!

 

 

2018-10-07: Nyheter från Mimia

Våra stipendiater har efter sommarlov återupptagit sina studier!

Ginèle, som studerar till barnmorska på skola i Bokoro, har nu börjat sitt andra år. Hon fick godkända betyg efter ett års studier och uppskattande ord från skolans ledning.

De två medicinstudenterna vid UPC i Kinshasa gör nu en praktikperiod, innan de fortsätter den teoretiska utbildningen senare i höst.

 

Material från Sverige finns i Kinshasa!
En begagnad operationslampa som är genomgången av en kunnig ingenjör har transporterats med båt från Sverige och väntar nu på vidare transport in i landet! Den skall monteras på taket till en sjukstuga i Ipope, ca 6 mil öster om Mimia. Läkarna på Mimia är ansvariga för verksamheten i Ipope och har uttalat önskemål om att få en operationslampa dit. Där finns en specialutbildad sjukvårdare, som kan utföra kejsarsnitt och andra akuta operationer. Men det finns ingen annan belysning att använda än fotogenlampa eller ficklampa! Vi kan alla förstå riskerna med att operera utan god belysning! Sjukstugan kommer att behöva lite målarfärg, myggnät och andra förbättringar, innan lampan kan monteras. Dessutom skall solpaneler och annat material inköpas.

 

18 banankartonger fyllda med rullade förband finns också för vidare transport till Mimia. En kvinna i Holland, som bor i Dalarna sommartid, har tillverkat förband av gamla lakan! Dessa förband är mycket uppskattade, då de är stadiga och hållbara. De som kan köpas i landet är tillverkade av tunn gasväv och håller inte så länge i det fuktiga klimatet.

 

Just nu planeras inköp av mediciner till Mimia. Vår kontaktperson i Kinshasa har fått en lista över de mediciner som behövs och en beställning skall göras till veckan.

 

Alltså – verksamheten i hela Mimia hälsozon fortsätter! Vårt bidrag behövs för att förbättra barns och kvinnors hälsa i en isolerad del av Kongo! Vikten av arbetet går knappast att beskriva. I Kongo pågår, sedan drygt två månader, årets andra Ebola epidemi, i landets östra delar. Den är inte under kontroll ännu och WHO som leder arbetet uttrycker stora bekymmer över läget. Att ha ett gott och fungerande hälsovårdsarbete, utgör en garanti för att epidemier kan hanteras och bekämpas bra! Utan en basal hälsovård kan epidemier som Ebola, få snabbare utbredning och blir svårare att kontrollera. Vår insats i Mimia bidrar till en god basal hälsovård!

 

Läkare, sjukvårdspersonal och befolkningen på Mimia hälsar alla!

 

Operationssalen i sjukstugan, Ipope. Här skall operationslampan monteras!

 

 

 

 

 

 

 

ARKIV, klicka här för tidigare inlägg

 dscn2837.jpg

  Afrikas hjärta "motema" i fågelperspektiv

Du är välkommen att använda din entrébiljett till Mimia! Följ utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo, landet med världens fattigaste befolkning. Mimia ligger i Mai Ndombe området i nordöstra delen av Bandundu provinsen, nordost om huvudstaden Kinshasa och är ett svårtillgängligt område. Där finns ett sjukhus och en läkare, en barnmorska och sjuksköterskor. De skall ge hälsovård till en befolkning på ca 60.000 invånare i ett område med en radie på nästan 10 mil runt Mimia. Sjukhuset byggdes 1978 med biståndspengar från Sverige. Idag behövs våra bidrag för att fler kvinnor skall överleva förlossningen, för att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och för att förbättra hela folkets hälsa.

Vi vill:

Informera om okända delar av Kongo och förbättra människors levnadsvillkor i dessa fattiga och isolerade områden. Vi satsar på att fler kvinnor i Mimia området skall överleva förlossningen, att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och att  hela folkets hälsa skall förbättras.

 Tillsammans kan vi ”göra skillnad”!

Vill Du bidra? En förlossning kostar 150 kronor och ett kejsarsnitt 1200 kronor.

Bankgironummer: 134-3557. 

Swish nummer Motema Kongo: 1233991437 

Alla medel tillfaller i sin helhet Motema.

Våra vänner i Kongo tackar för ditt bidrag!

Du får ett Gåvobevis per mail med kongomotiv om du mailar, [email protected], efter att du gjort din inbetalning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.