Historik

Denna hemsida skapades i december 2012, efter att Nogap, ett företag i Västerås, vänt sig till Gunnar och frågat om han visste var pengar kan göra största nytta i Afrika. Företaget ville ge sina kunder en julhälsning som skulle medföra en stor positiv förändring för mottagaren. De ville också få garanti för att alla pengar kommer fram till mottagaren och att fortlöpande information kan ges till deras mottagare av julhälsningen under hela året. Vi diskuterade olika alternativ och möjligheter. Vi jämförde olika hjälporganisationer och undersökte hur lätt det skulle vara att få direkt information om arbetet och om hur stor del som går bort i administrativa avgifter. Vi hade också kontakt med ODDM:s styrelse i Kinshasa, för att fråga om de var beredda att förmedla pengar, avsedda att bidra till att fler kvinnor kommer till sjukhuset på Mimia för att föda sina barn där. ODDM åtog sig då att förmedla gåvorna till Mimia. Ett samtal med Mimias läkare, för tillfället på semester i Kinshasa, bekräftade de behov som vi anade finns i området. De flesta kvinnor i Mimia området föder sina barn hemma, då de inte har pengar att betala den låga avgift som en förlossning medför. Detta får till följd att mödradödligheten är hög i Mimia området. Mödradödligheten är ett av de problem som kräver åtgärder.

Sedan något år tillbaka är ODDM inte längre verksam i området. Men insatsen fortsätter oförändrat! Våra samarbetspartners på plats i Mimia, utför sitt arbete som tidigare! En läkare i Kinshasa bidrar med sin kompetens och gör ett arbete på ideell basis, på samma sätt som vi gör i Sverige.

Utöver denna historik finns i många andra frågor en historik att förmedla; om landet, om svenskars och andra utlänningars närvaro i Mai Ndombe distriktet, om utveckling av hälso- och sjukvård, om skolundervisning och mycket annat. Vår intention är att via denna hemsida berätta om Kongo, Mai Ndombe och Mimia ur olika synvinklar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.