Tidigare inlägg

2018-07-10: Att bryta isolering och ge upplysning

I den isolerade by som Mimia utgör kan tiden ibland tyckas stå stilla! Jag minns från mina år där, hur livet kretsade kring sjukhusets problem gällande mediciner och transport av material till sjukvårdsenheter ännu längre bort i regnskogen! Då var det endast en kortvågsradio som garanterade kontakt med omvärlden! Idag borde det finnas möjlighet för läkare och andra att utnyttja internetuppkoppling och därmed ha kontakter med omvärlden, långt bortom regnskogens och landets gränser, ja ända så långt som till Europa och Sverige! Nu finns apparaturen på plats, men ingen har betalat den avgift som krävs för att uppkoppling skall ske! Det framstår mer och mer som en effekt av landets korrumperade regering och centralt ansvariga. Därför är nyhetsförmedlingen sparsam!

 

För någon vecka sen, flög ett MAF plan till Mimia och distribuerade de vacciner som skall användas för att garantera att spädbarn och gravida kvinnor får det skydd som är möjligt att ge mot olika infektionssjukdomar. Den insatsen, transport av vacciner till hela provinsen Mai Ndombe, har bedömts av hälsoministeriet vara ett utmärkt exempel på vad samarbete mellan ansvariga i landet och en utländsk finansiär kan leda till! Mai Ndombe provinsen är nummer fyra av 26 provinser då det gäller vaccinationsresultat i hela landet!

 

Vår kontaktperson i Kinshasa, läkaren Baudouin Makuma fanns ombord på planet för att övervaka vaccindistributionen. Det gjorde att han också fick tillfälle att prata med läkarna på Mimia. De uttryckte tacksamhet över det stöd som dels distributionen av vacciner utgör och dels över det stöd som Motema bidrar med!

 

Ginèle, som läser till barnmorska, kommer snart att få sommarlov. Våra två läkarstudenter i Kinshasa, kommer också snart att få sommarlov efter ett intensivt läsår. Det bidrag som våra stipendier utgör, kan tyckas vara små med svenska ögon mätt, men i Kongo, är det en stor tillgång! Utan vårt bidrag, skulle studiemöjligheten ha varit mycket begränsad för våra stipendiater!

 

Just nu har vi en möjlighet att bidra till att internet åter fungerar för läkarna på Mimia! Det är naturligtvis en kostnad förenad med detta. Material, installation, en expert som skall flyga dit med materialet och övernatta. Experten skall också instruera någon på plats, som kan åtgärda mindre problem som kan uppstå. En annan möjlighet som det just nu arbetas med, är att förse en sjukvårdsenhet 6 mil öster om Mima med en operationslampa och solpaneler. Lampan är på väg till Kongo. En tidigare missionär på Mimia, ingenjör och expert inom området, räknar på vilka effekter som behövs för att garantera det ljus som krävs över operationsbordet!

 

Att få ljus över operationsbordet och kunna kommunicera med omvärlden, kan bidra till att isoleringen bryts och blir uthärdlig!

 

Som ni kan ana, finns det möjligheter att bidra till dessa insatser! En liten summa gör att hela kostnaden kan tas och planerna förverkligas!

 

Från Mimia kommer varma hälsningar till er alla!

 

2018-05-17: Mediciner, material och ebola!

Allt material och alla medicinkartonger som inköptes i mars, finns på plats i Mimia.

Det är några veckor sen de sista kartongerna kom fram och förmodligen är några redan tömda!

 

Problemet med internetuppkoppling kvarstår och försvårar möjligheten till kontakt. Forskarna i området öster om Mimia har blivit omplacerade, så tyvärr kan vi inte räkna med deras hjälp. Vi undersöker vilka möjligheter som finns att lösa problemet. Tyvärr är landets politiska situation så ytterst känslig, att normala problemlösningar inte fungerar just nu.

 

De rapporter vi fått visar ändå att arbetet fortsätter, att våra stipendiater gör ett bra arbete på sin utbildning och att mödrar och barn är glada för hjälpen!

 

Ett nytt hot finns på ett avstånd av 30 mil nordväst om Mimia, en ny upptäckt ebolaepidemi! WHO och ett antal hjälporganisationer är i full fart med bekämpning av epidemin. Det rör sig om ca 30 - 40 misstänkta fall, hittills har 4 fall bekräftats via blodprover verkligen vara ebola.

Vi får verkligen hoppas att epidemin kan hindras breda ut sig alltför stort!

 

 

 

2018-03-12: Mediciner transporterade idag

Det som för någon månad sen såg hopplöst ut, har vi nu kunnat lösa! Tack vare forskarna i området öster om Mimia, har vi fått fram rapporter och beställningar med svar på frågorna vi ställt!

 

Sjukhuset är nu målat och läkarna har rapporterat att målaren gjort ett bra arbete! Sjukhusets hygieniska standard har alltså markant förbättrats! Ginèle, som läser till barnmorska, har återvänt till studierna efter en månads ledighet.

 

För en dryg vecka sen skickade vi drygt 18000 kronor till banken i Kinshasa, för inköp av mediciner och material till sjukhuset och till studieavgifter för Ginèle. Idag måndag 12 mars har en del av de inköpta medicinerna och materialet transporterats till Mimia! Vi undersöker möjligheter att få resterande kartonger transporterade.  

 

2018-02-04: Goda och dåliga nyheter!

 

Vår barnmorskeelev, Ginèle, har nu klarat första terminens studier och tester med godkänt resultat! Det är verkligen en god nyhet och något vi kan vara glada över! Att lämna den isolerade byn Mimia inne i regnskogen och flytta till en tätort och börja studera, är en stor utmaning för en ung kvinna i Kongo! Men hon klarade det, vilket bådar gott för framtiden! Nu har hon en månads lov och har rest hem till Mimia. Resan gjordes med båt och motorcykel!

 

Den dåliga och bekymmersamma nyheten är att all kontakt med Mimia, via internet och telefon (via Lokolama, som ligger 12 km söder om Mimia) är bruten! Internet utrustningen fungerar inte och inte heller telefonen i Lokolama. Det är verkligen ett stort bekymmer! Det är sen några veckor det inte gått att nå Mimia, så vi har inga nyheter därifrån.

 

Att i det läget få iväg ett brev till läkarna i Mimia är ett mirakel! Brevet kunde mailas till en fransk forskare i ett område ca 10 – 15 mil öster om Mimia, där WWF har ett team. Hon printade ut brevet och det skickades med en kongoles, som förmodligen gick eller cyklade, till Mimia! Vi träffade henne och hennes svenske kollega i Sverige under julhelgen och hon lovade hjälpa oss om hon kunde någon gång! Vilket var ett mycket värdefullt löfte för oss!

 

Nu väntar vi på besked om att brevet kommit fram och att internet utrustningen åter fungerar!!

 

2017-12-29: Många bidrar

Utöver den hjälp som under året gått direkt via Motema, har även andra bidragit till en bättre sjukvård för befolkningen.

 

En man, som tidigare bott på Mimia och är tekniskt kunnig, har på avstånd kunnat bidra till att operationslampans kvarstående problem nu är löst! Det sista som inte fungerade, var mekanismen för att fixera lampan i ett visst läge. Då en operation skall utföras är det bra att lampans ljus kan fixeras till det område där snittet skall läggas och såret sen skall sys ihop. Fram till strax innan jul tvingades någon hålla i lampan, annars gled den iväg och ljusstrålen kom på annat ställe än i operationsfältet. Teknikern i Sverige har hittat de skruvar och det material som krävdes för att reparera detta! En annan tekniker, baserad på en ort ca 6 mil öster om Mimia, cyklade en hel dag för att ta sig till Mimia och åtgärdade då lampan! Nu lyser lampan i operationssåret och inte bredvid och ingen behöver hålla lampan i rätt läge!

 

Den MAF pilot, som flugit oss flera gånger till Mimia och då besökt sjukhuset, har via sina vänner i USA kunnat bidra. Piloten noterade att det saknades madrasser i några sängar och att de madrasser som fanns, var i dåligt skick. Då han fick frågan från sina vänner om de kunde hjälpa till på något sätt för att förbättra hälsovården någonstans i Kongo, tänkte han på Mimia! Han berättade om vad han sett och vännerna skickade sin gåva, piloten köpte madrasser i Kinshasa och transporterade dem till Mimia. Piloten, som är van och erfaren, skulle senare flyga med en nyutbildad pilot och göra en sorts examenslandning på Mimias flygfält, som bedöms vara det svåraste att landa på. Vid en sådan flygning får inte passagerare tas med, däremot kunde madrasserna transporteras! Och till ingen kostnad!

Pilotens foto efter en lyckad landning med madrasser:

 

2017-12-20: Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Ja det kan vi och det har blivit så tydligt detta år! Vi alla tillsammans har bidragit till att tre ungdomar kan studera, att Mimia sjukhusets väggar är nymålade, att det finns mediciner och material för att hjälpa kvinnor vid förlossning, oberoende av om det är en vanlig okomplicerad förlossning eller ett kejsarsnitt.

 

I år har vi tillsammans skänkt drygt 60000 kronor till Motema och hittills i år har vi skickat drygt 57000 kronor till Kongo för arbetet på Mimia.

Vi erbjuder nu också möjligheten att överföra gåvor via Swish.

Att göra något tillsammans ger verkligen ett mervärde åt livet!

 

En av studenterna som läser medicin är kvinna. Det innebär oerhört stor glädje för kvinnorna på Mimia, oberoende av om de själva kan läsa eller inte. Det symbolvärde det har på Mimia, att en kvinna kan utbilda sig till läkare är inte mätbart! En annan kvinnlig student utbildar sig till barnmorska och den tredje studenten som får stipendium är en ung kille som också utbildar sig till läkare.

 

Alla kvinnor gläds över denna hjälp, på samma sätt som de gläds då det kommer besökare till Mimia och alla välkomnar gästerna på flygplatsen. Då viftar alla med palmblad och är det är dans och sång!

 

Tack från kvinnorna på Mimia till alla givare i Sverige!

2017-09-30 Hälsningar

Vi har fått en hälsning från den blivande barnmorskan Ginèle, som startat sina studier! Enligt både henne och skolans rektor, går det bra för henne. Det är en stor förändring att flytta från den isolerade byn Mimia till den stora tätort som Bokoro utgör. 

Torsdagen den 31 augusti genomfördes flygningen till Mimia. Piloten, Garth,  kunde hjälpa till med en del tekniskt arbete på plats. Han och läkaren Baudouin Makuma samarbetade under hela resan. Foton från besöket finns inlagda under fliken Foton.

Vi ger nu visst stöd till två studenter på UPC (Kongos protestantiska uiniversitet i Kinshasa), som läser medicin det första året. Den kvinnliga studenten är född i Kinshasa, men har sina rötter i Mai Ndombe. Den manlige studenten härstammar från Mimia. Det finns en förhoppning om att Emmanuel skulle kunnan tjänstgöra på sjukhuset i Mimia i framtiden. Därför finns det skäl att ge honom ekonomiskt stöd under studietiden.

Tack till er alla för er hjälp till kvinnor och barn på Mimia!

 

2017-08-30: Revision och satsning på utbildning!

Motemas räkenskaper har granskats och godkänts av Nogaps VD. Revisionen ägde rum för en vecka sen i Västerås. Samtidigt informerade vi om de planerade inköpen och transport av material till Mimia.

Imorgon bitti, torsdag 31 augusti, kommer ett MAF plan att fyllas i Kinshasa med mediciner, sjukvårdsmaterial, reservdelar till en motorcykel och målarfärg. Planet kommer att mellanlanda i Inongo, för att hämta vacciner till Mimia hälsozon. Då planet lämnar Mimia på eftermiddagen, kommer den blivande barnmorskan Ginèle att åka med för att börja sin barnmorskeutbildning i Bokoro, nära Semendua. Läkaren Baudouin Makuma kommer att var med på planet, för att lämna information och ge personalen på Mimia instruktioner och uppmuntran. Förhoppningsvis kommer han att kunna ta några foton, som vi sen kan publicera här.

Tack alla givare till Motema – ni bidrar till att Mimia sjukhus kommer att få en nyutbildad barnmorska, att läkarna får mediciner och material för sitt arbete, att läkarna kan besöka andra vårdenheter i området och undervisa sjukvårdare och kvinnor i byarna, att resterande salar och utrymmen på sjukhuset kommer att målas, så att de blir lika fina som övriga utrymmen målade tidigare i år.

2017-04-19, Efter ett besök i Mimia

Vi är åter hemma i Sverige efter ett besök i Kongo.

Vid två tillfällen kunde vi besöka Mimia och samtala med sjukvårdspersonal och befolkning. Besöket var uppskattat!

Vi kunde se den återigen fungerande operationslampan, efter att det åskskadade relät som behövs för el till solpanelen, hade bytts ut. Vi kunde se de nymålade väggarna i förlossnings- och operationssal.

Vi kunde höra från kvinnorna om den hjälp det innebär för dem, att de inte behöver betala för en förlossning eller ett kejsarsnitt.

Vi kunde reda ut frågorna från sjukvårdspersonalen gällande insatsen.

Vi kunde möta den kvinna, som är inställd på att utbilda sig till barnmorska.

Vi fick också tillfälle att gå igenom material- och medicinbehov och fick med oss rapporter från årets första månader.

Foton från  besöket har lagts in under fliken Foton.

 

 

2016-12-14: Ett värdefullt besök i Mimia

Måndag 12 till tisdag 13 december fick Mimia besök av en tekniker och en läkare, som tillsammans med en pilot flög från Kinshasa till Mimia i ett litet Cessnaplan. Glädjen var stor i Mimia, från byhövdingen till alla i byn, inklusive personal och läkare på sjukhuset! Nu finns det åter mediciner och material på hyllorna för att ge vård till kvinnor, vid vanlig förlossning eller vid kejsarsnitt, lampan lyser i förlossnings- och operationssalen och personalen har blivit informerade om vad som kommer att hända nästa år. Vi fick åter bekräftat att kvinnorna inte betalar något då de får vård i samband med förlossning.

 

Att detta besök gick att genomföra var något av ett mirakel! Landets situation är politiskt mycket spänd och osäker och det är inte en självklarhet att personer i huvudstaden vill lämna familjen för några dagar, det krävdes detaljplanering för att få finansiering för att hyra MAF planet och göra inköp av mediciner och material. Den pilot som flög planet är intresserad av hur folk har det i isolerade områden, och det bidrog till att resan kunde göras. Han deltog i samtal under besöket och hade intressanta reflektioner att bidra med!

 

Nu väntar vi på de formella rapporterna efter besöket, både om samtal och beslut, liksom ekonomisk rapport. Läkaren Baudouin Makuma, som deltog i resan, är den som på ett ansvarsfullt sätt planerat besöket, kontaktat MAF och den firma som levererade solpaneler för ett drygt år sedan och gjort inköp av mediciner och material.

 

 

2016-11-25

Så plötsligt öppnas en dörr och vi kan gå vidare! 

För snart en vecka sen kom en rapport om arbetet de senaste månaderna! En av läkarna på Mimia var i Bandundu och kunde maila rapporten. Dr Makuma, som är vår kontaktperson i Kinshasa, fick telefonkontakt med honom och nu är en planering gjord för insatser de kommande veckorna!

 

Mimialäkaren återvänder nu till sin arbetsplats efter att ha planerat insatsen per telefon tillsammans med Dr Makuma. Måndag den 12 december flyger Dr Makuma och en ingenjör till Mimia för ett dygns arbete och återvänder till Kinshasa den 13 december. Den ingenjör som flyger till Mimia, är samma ingenjör som i juli 2015 installerade solpaneler och fick liv i den gamla operationslampan. Nu fick vi rapport om att något inte fungerar med belysningen och det är orsak till att ingenjören gör ett besök där. Han har av läkaren fått information om problemet och tror sig veta vilka reservdelar han måste ha med sig. Dr Makuma skall arbeta tillsammans med läkarna, sjukvårdarna och träffa befolkningen, kvinnor och patienter på sjukhuset. Han kommer också att följa upp arbetet med målningen av väggarna i förlossnings- och operationssalarna.

 

Rapporten vi fick visar att kvinnorna får fortsatt hjälp och att det finns behov av att fylla på medicinlagret. Mediciner och material kommer att köpas i Kinshasa och transporteras till Mimia i samma flyg som ingenjör, läkare och reservdelar.

 

Nu hoppas vi att säkerhetsläget i Kinshasa inte kommer att motarbeta vår planering! 

2016-11-12

Aktuell situation i Kongo och Mimia

Planering av insatser och stöd till kvinnor och barn i Mimia området fortsätter! Trots svårigheter att få kontakt med läkare och personal på sjukhuset, försöker vi realisera det vi tidigare pratat om. Det saknas välutbildade barnmorskor och även sjuksköterskor. Föräldrar har svårigheter att finansiera sina barns skolgång, på basal nivå, och det blir i första hand sönerna som får tillgång till skolgång. Det finns anledning att ge stöd till flickors utbildning!

 

Vi har fått viss information om vad skolgång och utbildning kostar, men behöver mera information, innan beslut kan tas. Vi vill beräkna vad stöd till skolgång och stöd till kvinnors hälsovård skulle kosta var för sig och om vi kan, utifrån våra tillgångar, erbjuda båda.

 

Kongos situation är nu mycket kritisk, ur politisk och ur säkerhets synpunkt. Kanske att det inte har varit så kritiskt de senaste 15 åren, som det nu är. Vi skulle ha rest till Kongo för att bl.a. besöka Mimia i oktober månad, men resan fick ställas in av säkerhetsskäl. Nu planerar vi att kunna besöka Kongo i mars 2017. Förhoppningsvis skall den resan kunna genomföras! För den som är intresserad, finns den senaste informationen om vad som händer i Kongo, att läsa på: www.albloggbok.blogspot.se Just nu är FN:s Säkerhetsråd på besök i landet, en markering av det allvarliga i situationen.

 

Nu får vi fortsätta planeringen på avstånd. Vi har kontakter med vänner i Kinshasa och i Inongo, och det är främst via dem som vi nu planerar nästa steg i stödet till Mimias kvinnor.   

2016-08-29

Verklighet och teori sammanfaller inte

Så får vi åter uppleva sanningen i att verklighet och teori är två vitt skilda saker! Även om kontaktpersonen i Inongo är villig att hjälpa till, behövs det en fungerande kontaktväg! Kortvågsradion i Mimia fungerar inte sedan någon månad tillbaka och internetförbindelsen via Lokolama är också ur funktion! Så - vi vet inte vad som hänt sedan april månad. Material och mediciner inköptes och transporterades via Inongo till Mimia. Men därefter saknas information! Läkaren i Inongo och en kollega i Kinshasa, är båda inställda på att bidra till en lösning på detta problem. Otaliga telefonsamtal med dessa två och flera mail har skickats, för att vi tillsammans skall försöka få en lösning som håller även i verkligheten! En situation som denna är ju inte ovanlig i regnskogen. Vi i Sverige är mera beroende av rapporter och information om arbetet, än människorna i Mimia!

Så snart som kontakten åter fungerar och rapporter inkommit, ges ny information här.

2016-04-29:

En lösning på problemet!

Mimia läkaren som tidigare var vår kontaktperson är nu baserad i Inongo. Han har åtagit sig att förmedla information till och från Mimia. Eftersom han har tillgång till internet (kontakt med Kinshasa och Sverige) och en kortvågsradio (kontakt med Mimia), kommer detta att fungera bra. Förutsättningen är att han inte är på resa för långa perioder! Samtidigt som detta beslutades, fanns de nuvarande Mimia läkarna i Inongo några dagar. Vi fick då rapporter för de senaste månaderna och en medicinbeställning. De kunde berätta att den nya förlossningssängen är på plats, till allas glädje! Arbetet med avgiftsfri förlossningsvård till kvinnorna i Mimia området fortsätter som tidigare. 

För en dryg vecka sen överfördes pengar till bank i Kinshasa och idag har inköp gjorts: mediciner, handskar, suturmaterial, blodgrupperingstest och annat material för sjukvården, totalt 17 kartonger. Dessutom inköptes färg, penslar och borstar för att rengöra och måla förlossnings- och operationssalarna. Allt detta skall nu transporteras med flyg till Inongo och därefter vidare till Mimia. 

 

 

 

 

 

dscn2891.jpg 

Mimias flygfält. Det är en upphuggen yta i regnskogen och kräver kontinuerlig röjning, för att skogen inte skall ta över.

dscn4598.jpg

Piloten Garth Pederson på uppdrag i ett MAF plan.

 

2012, december: Företaget Nogap i Västerås har skickat detta julkort och brev till sina kunder:

julkortet2012.jpg

Saxat ur Nogaps julbrev:

”Vi har valt ett julgåvoalternativ som riktar sig till några av de på jorden som har allra störst behov. Enligt FN:s statistik är Demokratiska Republiken Kongo världens fattigaste land.

Med årets julgåva från Nogap vill vi försöka åstadkomma något som ger största möjliga bestående värde. Vi garanterar att 100 % av bidraget går fram. Via en nystartad hemsida motema.n.nu kommer det att finnas fortlöpande information om vart pengarna tar vägen och hur de bidrar till att minska mödra- och spädbarnsdödligheten i Mimiaområdet.

Vi på Nogap önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

PS Gå in på hemsidan så får du veta vad motema betyder på lingala  -  det språk som talas i Mimia”.

Denna information var den ursprungliga om samarbetspartners, då Motema startade:

Vi har följande samarbetspartners:

Nogap

Nogap är företaget i Västerås som beslutat att ge en annorlunda julhälsning 2012. Den innebär att Nogap bekostar ett antal förlossningar för kvinnor i Mimiaområdet. Nogap har tagit initiativ till denna insats, som kommer att förbättra kvinnors hälsa markant. Nogap garanterar god kontroll av alla transaktioner till och från bankgirokontot knutet till "Motema"; 134-3557. Vill du veta mer om Nogap: www.nogap.se

Handelsbanken

Lokalkontoret i Ludvika sponsrar "Motema". 

Hälsovårdspersonal i Mimia

På sjukhuset och sjukstugan i Mimia finns personal som ansvarar för arbetet på olika sätt. Sjukvårdare, barnmorskor, läkare, administratör och ansvariga för apoteks- och material-förråd. Läkarna har statlig anställning, vilket innebär att de får en liten lön, då löner kan betalas och att de blir inbjudna till vidareutbildning, då kurser kan ordnas i Mai Ndombe området. Även sjukvårdarna har en statlig anställning, vilket ger i prinicip samma förmåner som för läkarna. Personalen har en vilja att göra ett bra arbete, de har kompetens, men resurser saknas, både vad gäller finansiering av arbetet och materialtillgång. Även om staten är ytterst ansvarig för personal och strategi för hälsovårdsarbetet, har även en kyrka ett ansvar för arbetet. Den kyrkan, CEBU, är en fortsättning på det arbete som svenska missionärer startade i början av 1900-talet i Mai Ndombe och i början av 50-talet i Mimia. Det finns inget krav att personalen skall tillhöra den kyrkan.  

CEBU

CEBU är den lokala protestantiska kyrkan i Mai Ndombe området och har kontakt med Sverige och Equmeniakyrkan. Den har ca 30.000 medlemmar i ett 60 tal församlingar i Mai Ndombe området och i Kinshasa. Utöver den rent kyrkliga verksamheten bedriver den också hälsovård, ansvarar för några skolor och arrangerar i samarbete med Sverige ett s.k. alfabetiseringsprojekt, som vänder sig till vuxna och främst kvinnor. Hälsovårdsarbetet leds av en läkare bosatt på en ort som heter Semendua, där också kyrkans huvudkontor finns.

 ODDM

ODDM är en förkortning av det franska namnet ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE MAI NDOMBE. ODDM är en frivillig organisation, NGO som bildades 2010, med syfte att bidra till bättre levnadsförhållanden i Mai Ndombe området och göra det på ett sätt som ger bestående resultat. ODDM har en styrelse som består av läkare, administratörer, en jurist och en ekonom. Alla har relationer till Mai Ndombe, de härstammar därifrån, är födda där eller har arbetat där. Kyrkan CEBU är också representerad i styrelsen. Agneta har samarbetat med många av styrelsens medlemmar och har kontinuerlig kontakt med dem.

Idag samordnar ODDM de hälsovårdsprojekt som pågår i området, upprättar projektansökningar, rapporterar till givare och följer upp och besöker arbetet i fält. De viktigaste insatserna är lepra och tuberkulosbekämpning och ett vaccinationsprogram som innebär att hela Mai Ndombe området får vaccin via flyg, 4 gånger per år. ODDM ordnar även kurser för hälsovårdspersonalen i området. ODDM:s styrelse och den läkare som koordinerar insatserna är alla mycket kompetenta och har viljan att förbättra hälsotillståndet för befolkningen i Mai Ndombe. Bristande resurser utgör ett stort problem och bidrar till att alla planer inte kan verkställas. ODDM försöker via olika kontakter hitta nya finansiärer, något som idag är ganska svårt.

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.