Partners

Uppdatering av våra samarbetspartners, april 2021:

Nogap

Samarbetet med Nogap fortsätter som förut. Det stödet gör det möjligt för oss att garantera att alla gåvor når mottagarna! Och att det inte är någon avgift för administration!

Nogap är företaget i Västerås som sedan 2012 ger sina kunder en annorlunda julhälsning. Den innebär att Nogap bekostar ett antal förlossningar för kvinnor i Mimiaområdet. Nogap har tagit initiativ till denna insats, som kommer att förbättra kvinnors hälsa markant. Nogap garanterar god kontroll av alla transaktioner till och från bankgirokontot knutet till "Motema"; 134-3557. Vill du veta mer om Nogap: www.nogap.se

 

Handelsbanken

Lokalkontoret i Ludvika fortsätter att sponsra "Motema". 

  

Hälsovårdspersonal i Mimia

På sjukhuset och sjukstugan i Mimia finns personal som ansvarar för arbetet på olika sätt. Sjukvårdare, barnmorskor, läkare, administratör och ansvariga för apoteks- och material-förråd. Läkarna har statlig anställning, vilket innebär att de får en liten lön, då löner kan betalas och att de blir inbjudna till vidareutbildning, då kurser kan ordnas i Mai Ndombe området. Även sjukvårdarna har en statlig anställning, vilket ger i prinicip samma förmåner som för läkarna. Personalen har en vilja att göra ett bra arbete, de har kompetens, men resurser saknas, både vad gäller finansiering av arbetet och materialtillgång. Även om staten är ytterst ansvarig för personal och strategi för hälsovårdsarbetet, har även en kyrka ett ansvar för arbetet. Den kyrkan, CEBU, är en fortsättning på det arbete som svenska missionärer startade i början av 1900-talet i Mai Ndombe och i början av 50-talet i Mimia. Det finns inget krav att personalen skall tillhöra den kyrkan.  

 

CEBU

 CEBU är den lokala protestantiska kyrkan i Mai Ndombe området och har kontakt med Sverige och Equmeniakyrkan. Den har ca 30.000 medlemmar i ett 60 tal församlingar i Mai Ndombe området och i Kinshasa. Utöver den rent kyrkliga verksamheten bedriver den också hälsovård och ansvarar för några skolor. Hälsovårdsarbetet leds av en läkare bosatt på en ort som heter Semendua, där också kyrkans huvudkontor finns.

 

Samarbetet med ODDM har upphört, då den organisationen inte längre är operationell i området.

 

 

MAF SWEDEN

Ny samarbetspartner från år 2019 är MAF Sweden. MAF är en organisation som finns i hela världen och ger hjälp till isolerade mindre områden. Organisationen bildades 1945 i England och USA och 1982 i Sverige. Förkortningen står för: Mission Aviation Fellowship och det anger insatsens art: flygtransporter. Nu har ett samarbete inletts som innebär finansiering av flygtransport och distribution av vacciner, kompetensutbildning för sjukvårdspersonal och stöd till uppföljning av arbetet i avlägsna byar i Mimia hälsozon. Detta samarbete medförde också att Mimia fick tillgång till Internet! Det underlättar kontakt och rapportering. Samarbetet har fortsatt och utökat möjligheterna att förbättra hälsovårdsarbetet i Mimia och intillliggande hälsozoner. Du kan läsa mera om MAF Sweden på deras hemsida: www.maf.se

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.